weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Nejsvětější Trojice na fasádě Regionálního muzea Mělník

Na průčelí budovy bývalého kapucínského kláštera, v níž sídlí Regionální muzeum Mělník, je umístěno sousoší Nejsvětější Trojice.

Ve většině dostupných zdrojů je existence soch maximálně konstatována bez jakýchkoli podrobností.

Městské informační centrum Mělník:

Sídlem jednoho z nejstarších muzeí v České republice je budova bývalého kapucínského kláštera vedle kostela Čtrnácti svatých pomocníků. Sochy na průčelí muzea představují Nejsvětější Trojici: Boha Otce, Krista Trpitele a Ducha svatého v podobě holubice. Kromě stálých expozic věnujících se vinařství, historii a přírodě Mělnicka a historickým dětským kočárkům představuje muzeum i krátkodobé výstavy výtvarné, cestopisné či určené dětem a nabízí příjemné posezení v muzejní kavárně.

Něco málo na místopisném webu:

Areál kapucínského kláštera (hospice) s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků se nachází v severním rohu Náměstí Míru. Kostel má typické kapucínské průčelí i vnitřní uspořádání. Zcela atypická je však přiléhající budova kláštera, vzniklá nepříliš náročnou přestavbou městského domu a přístavbou severovýchodního křídla v prostoru bývalé zahrady při městských hradbách. Areál nemá klasický rajský dvůr, jen zcela nepatrný dvorek, a svým uspořádáním v podstatě odpovídá měšťanským domům. Běžnému měšťanskému domu se blíží i do náměstí otočené průčelí s podloubím. Sousoší Nejsvětější Trojice z 3. čtvrtiny 18. stol. bylo na průčelí osazeno až v roce 1932. Pod klášterem ve skále tesané sklepy z 2. pol. 14. stol. ve třech výškových úrovních.

V Památkovém katalogu:

Sochy byly na průčelí osazeny roku 1932 (původně byly na průčelí domu čp. 28).

Na fasádě jsou osazené sochy Nejsvětější Trojice – vlevo Kristus, vpravo Bůh Otec a nad nimi, pod hlavní římsou, je umístěna holubice-Duch svatý.

Ani přímo na webu muzea není o sochách uvedeno víc.

Sochy jsou koncipovány takřka jako reliéfy, v samostatných částech. Vlevo na kamenech, uložených na obláčku se dvěma hlavami andílků s křidélky, sedí Kristus. Pravicí přidržuje kříž, opřený o další hlavu andílka u jeho nohou. Nahá postava Krista má přes klín přehozen kus látky, levačkou se drží za pravé prso.

Bůh Otec sedí na kamenném trůnu, umístěném na obdobném oblaku se dvěma hlavami andílků s křidélky, další hlavička je u jeho levé nohy. Postava oblečená ve splývavé říze má rozpažené ruce, v levé drží tenké žezlo, v pravé jablko, za zády jí vlaje draperie.

Mezi Bohem a Kristem se nad oknem vznáší holubice – Duch Svatý.

Series Navigation<< Socha Daniela Adama z Veleslavína na křižovatce ulic Legionářů a U Tanku v MělníkuSocha na průčelí domu čp. 7/6 na náměstí Míru v Mělníku >>
Tagy