weby pro nejsevernější čechy

Kříž na kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Mělníku

Na fasádě kostela Čtrnácti svatých pomocníků, součásti bývalého kapucínského kláštera (dnes sídlo Regionálního muzea Mělník), je umístěn vedle vchodu dřevěný kříž.

Vpravo od schodů, vedoucích ke vstupním dveřím kostela Čtrnácti svatých pomocníků, je na fasádě připevněn prostý vysoký dřevěný kříž. Snad misijní, najít se o něm nic nedá.

Series Navigation<< Kříž na západním kraji obce BorečKříž u vojenského hřbitova zemřelých v prusko-rakouské válce 1866 v Náchodské ulici v Trutnově >>
Tagy