weby pro nejsevernější čechy

Kaple na Křížové Hoře a křížová cesta v Českém Krumlově

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Český Krumlov je nádherné město, kde by se dalo procházet hodiny, nacházet památku za památkou, muzeum ze muzeem. Já si ale tentokrát vybral cíle trochu netypické, stranou města i obvyklého zájmu.

Ten, kdo se prochází městem a na vhodném místě pozvedne oči, s trochou pozornosti objeví jihovýchodním směrem siluetu kaple na Křížové hoře (619 m.n.m.). Z centra je to k ní necelé dva kilometry, ale stoupání je to slušné. A pro mne to hlavní – vede (či vlastně spíš vedla) k ní křížová cesta.

Zvláštní je, že takové turistické místo, památka UNESCO, sice o osudech samotné kaple vcelku podrobně informuje, ale najít cokoli o oné křížové cestě je velký problém (nebo neumím hledat). V dostupných materiálech je řeč o původních třech pašijových zastaveních, později o kamenných sochách, které byly nahrazeny dnešními kapličkami (1740 a 1753-1755). Podle infa přímo na kapli je vymaloval František Jakub Prokyš a mělo jich být šest. Což by znamenalo, že jsem je asi našel a vyfotil všechny.

Nejsnazší je trefit na turistické značení, v Rožmberské ulici je rozcestník (viz foto). Pokud chcete dodržet logiku výstupu, vydejte se o modré do kopečka a za chvíli dorazíte k první kapličce uprostřed křižovatky. V ní jsou vidět ještě alespoň zbytky výmalby, u těch dalších už většinou ani to ne. Co v kapličkách přesně bylo, to se mi najít nepodařilo. Informační gejzír Klára Mágrová mi minule vysvětlila, proč je v Kadani zastavení sedm, tady jich je sice jen šest, ale jak se mi podařilo nakonec přece jen najít: „dochovaná rokoková zastavení Křížové cesty odkazují k tématu sedmi bolestí Panny Marie (1-obřezání Krista, 2-útěk do Egypta, 3-Kristus – dítě v chrámu, 4-Kristus klesá pod křížem, 5-vztyčení kříže s Kristem, 6-snímání z kříže, 7-pohřbívání Krista), neboť sedmým zastavením byla kaple na vrcholu Křížové hory, jejíž hlavní oltář doplňovala o velikonocích figura Krista v hrobě.

Po chvíli stoupání se dostanete mimo město na louku, která je kromě kapliček lemována i hydranty. Hlavně se ale začíná otevírat nezvyklý a nádherný výhled na město. Ještě chvíle stoupání a od poslední kapličky už je mezi stromy vidět na osmibokou kapli Panny Marie Bolestné a sv. Kříže, která je dodatečně obestavěna ambity (údajně po vzoru Loretánské kaple v Praze). Ta je ovšem zavřená, podle všech pramenů se otevírá zcela výjimečně, takže jediný dostupný pohled dovnitř je přes prosklená okna u zadního vchodu ze schodiště. Tenhle nedostatek ale plně vynahrazuje výhled na zámek, dominující celému městu.

Zpátky do centra můžete jít buď stejnou cestou, nebo vyrazit po červené, která vás dovede zpět k výchozímu rozcestníku. Hezkou cestu a pěkné výhledy.

Series Navigation<< Poutní místo Ostré (křížová cesta)Křížová cesta ve Cvikově (Na Kalvárii) >>
Tagy