weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta na Tábor (u Lomnice nad Popelkou)

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Na trase modré turistické značky z Lomnice nad Popelkou k Tichánkově rozhledně a kostelu Proměnění Páně na Táboru je křížová cesta, začínající u pramene Křížovka.

Pramen honosný, zdobný, s vlastní kapličkou – leč zcela suchý.

Naproti „vaně“ pramene přes cestu mezi stromy stojí první z kapliček křížové cesty. Cihlové kapličky na pískovcových soklech s litinovými reliéfy vedou až na vrchol kopce, kde pod již zmíněnou rozhlednou stojí u kaple Božího hrobu kiosek Infocentra.

Bohužel jsem tady svou cestu končil a pospíchal do Lomnice na přípoj, tudíž jsem nebyl dostatečně pozorný a soustředěný – nemám ani jednu fotku kaple Božího hrobu s posledním zastavením, a dopředu nepřipraven jsem nepostřehl, že každá kaplička nese jméno svého donátora. Asi nezbude, než se sem někdy vypravit na reparát.

Křížová cesta je kulturní památkou ->

Info o křížové cestě při staré poutní cestě na Tábor na severním svahu hory z různých webů:

Poutní místo vzniklo nad studánkou Křížovkou s údajně zázračnou vodou. O začátcích uctívání pramene nemáme dochované záznamy, ale je zřejmé že za dob Jezuitských poutí se začalo vyprávět o mnohých uzdraveních zázračnou vodou. Kdo měl bolavé oči, vymýval si je vodou této studánky s vírou že se mu zahojí. Všetečná mládež a pošetilí poutníci lámali na okolních stromech větvičky, nebo ze dřeva vyrobili křížky a komu se nepotopil, ten mohl doufat, že do roka nezemře. Studánka tak byla neustále znečišťována, proto se rozhodli továrníci Theodor Mastný a Václav Hornych zafinancovat vyzdění pramene a nad ním nechali postavit sochu Krista uzdravujícího šlakem poraženého (Lazara). Model zhotovil profesor Stanislav Sucharda a sochu vytesal jeho otec Antonín v Nové Pace.

Výklenková kaple nad studánkou je zděná stavba s půdorysem obdélníka. Je vystavěna z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů a zastřešena kamennou sedlovou střechou. V čelním výklenku střechy je umístěna plastika žehnajícího Boha Otce. Na kapli jsou různé ryté nápisy, jména donátorů, datum posvěcení a jméno stavitele-kameníka Aloise Bílka z Podhorního Újezdu.

Nápisy ve výklenkové kapli – pod výklenkem v čele rytý nápis „Vstaň a vezmi lože své a jdi do domu svého – Ev. svatého Marka kap.2 verš 11“, na levé boční straně kaple rytý nápis „věnovali Theodor Masný a Václav Hornych z Lomnice“, na pravé boční straně kaple rytý nápis „Posvěceno dne 10. července roku 1868“, na zadní straně kaple rytý nápis „Alois Bílek-kamenictví, Újezd Podhorní p.Konecchlumí

U sochy nad pramenem začíná křížová cesta. Kaple pocházejí z roku 1898, jednotlivá zastavení (je jich 13) jsou subtilní výklenkové kapličky provedené z režného cihelného zdiva na pravidelných hranolových soklech z hrubozrnného červeného pískovce. Kapličky jsou kryté kamennými sedlovými stříškami. V jejich výklenku jsou reliefní litinové desky zobrazující jednotlivé výjevy Křížové cesty polychromované lomnickým kaplanem Knížkem. Každé zastavení má po pravé straně vyryto jméno donátora. Zbudoval je lomnický stavitel Jan Šroubek z iniciativy Ignáce Hornycha.  Jednotlivá zastavení, která stojí po pravé straně cesty vedoucí na vrchol hory, jsou od sebe vzdálena cca 50 – 100 metrů. Reliéfy byly ulity v železárnách v Blansku, na jejich návrhu se údajně podílel Stanislav Sucharda a vytvořil je Antonín Sucharda (viz kaple u pramene).

Na konci křížové cesty je jako čtrnácté zastavení čedičová kaple Božího hrobu a v ní dřevěná socha Krista od Ferdinanda Stuflessera z Tyrol. Nedaleko je také barokní poutní kostel Proměnění Páně z roku 1704.

Seznam čtrnácti zastavení:

 • zastavení I. – Pán Ježíš odsouzen k smrti
 • zastavení II. – Pán Ježíš přijímá kříž
 • zastavení III. – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
 • zastavení IV. – Pán Ježíš potkává svou Matku
 • zastavení V. – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 • zastavení VI. – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 • zastavení VII. – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
 • zastavení VIII. – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 • zastavení IX. – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
 • zastavení X. – Pán Ježíš zbaven roucha
 • zastavení XI. – Pán Ježíš přibit na kříž
 • zastavení XII. – Pán Ježíš umírá na kříži
 • zastavení XIII. – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
 • zastavení XIV. – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Křížová cesta byla vysvěcena 22. srpna 1898. Ještě v první polovině 20. století se v hojném počtu konala pouť ve Svatodušní pondělí a v neděli po Proměnění Krista Páně. V letech 1995 – 2000 proběhla oprava poutního místa, kaple a zastavení byly rekonstruovány z veřejných sbírek a dobročinných darů.

Series Navigation<< Křížová cesta KlokočkaKřížová cesta Markvartice >>
Tagy