weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Bořkov

This entry is part 1 of 36 in the series Křížové cesty

Jihovýchodně od Semil, na katastru obce Bořkov (německy Borkow), části obce Slaná v Libereckém kraji, je v lese nad křižovatkou silnic 283 a 289 ukryta zapomenutá křížová cesta.

Prostě je. To je tak všechno, co se mi podařilo zjistit. Už u Klokočky jsem psal, že mne málo co překvapí, a přesto se vždycky něco najde. Viděl jsem křížové cesty v daleko horším stavu, opravdu těsně před zánikem, a přesto jsem zůstal paf, jak je tohle místo zpustlé a zapomenuté. Přitom sloupky jednotlivých zastavení nejsou zdaleka tak poničená, jak by se snad dalo čekat. Jen je ono místo prostě zcela opuštěné.

Ze silnice (je tu autobusová zastávka na cestě ze Semil do Lomnice nad Popelkou) je vidět ve svahu kaplička, ale cesta k ní není úplně jasná. Takže poněkud tápaje jsem zvolil viditelnou pěšinku z křižovatky výše zmíněných silnic prudce do svahu vzhůru, mezi stromy přes prosluněný palouk k cestě, vedoucí od kapličky k prvním zastavením.

Jednoduché pískovcové sloupky s vrcholovou kaplicí přesahující do stran hranol podstavce (samozřejmě prázdné) nesou stopy eroze, sem tam i většího poškození, ale jinak jsou překvapivě zachovalé. Bohužel na nich není patrný žádný nápis, žádné stopy po případných ozdobách (snad na vrchu kaplice mohly být křížky). A co mne nejvíc zarazilo – ve spodní části křížové cesty je ještě od kapličky jakž takž prošlapaná stezka kolem několika prvních sloupků, pak ale najednou uhýbá a pokračuje dál obloukem kopcem mimo další zastavení. Ta jsou skryta vlevo a vzhůru mezi vzrostlými stromy a vegetací a nevede k nim žádná znatelná cesta. Mapy.cz ukazují jakousi klikatou trasu, ale ta dle mého neodpovídá plně pravdě. Zastavení jsou podivně „poházena“ ve svahu různě daleko/blízko sebe a já se brzy totálně ztratil. Nedokázal jsem určit jejich souslednost, a po pravdě se ani dopočítat, kolik jich tu vlastně je. Poslední zastavení jsou na konci lesa, kde začíná louka, táhnoucí se až zpět k obci. Zda tu kdysi cosi byla jako zakončení, nebo ne, neodvažuji se hádat. Zmateně jsem pobíhal mezi stromy a náhodně objevoval/znovunalézal a nazdařbůh fotil. Přes veškerou snahu víc, než uvádějí mapy.cz (Křížová cesta je ve špatném stavu), zjistit nedokážu.

Tip na výlety v Krušných horách

Series NavigationKřížová cesta Klokočka >>
Tagy