weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Fukov (Fugau), 1881

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Jednou z křížových cest Šluknovského výběžku je ta, která je v jistých ohledech výjimečná – ležela ve výběžku výběžku, v camfouru země, vklíněném do německého území, a hlavně – dnes již neexistuje.

14 křížových cest, a pořadové číslo 13 v mých putováních připadlo této nešťastnici. Kdo nahlédne do mapy, nejspíš užasne. Lán země, který má v místě, souvisejícím se zbytkem republiky, šíři všehovšudy 450 metrů a přitom do Německa zasahuje v délce takřka 3 kilometrů. Přesto tu stávala obec, fungující, žijící… Ale to je jiný příběh, ukončený v roce 1960.

V tuto chvíli je důležité, že v obci stál kostel, u něho hřbitov a na hřbitově byla křížová cesta. Zmizela v nenávratnu, stejně jako více než 130 zdejších domů, včetně školy i kostela.

Historické okénko:

Křížová cesta stávala na hřbitově u kostela sv. Václava ve Fukově. Jako jediná z křížových cesta Šluknovska se do dnešní doby nedochovala. Zničena byla při demolici obce a odstřelu kostela sv. Václava dne 23. 9. 1960.

Křížová cesta byla umístěna v prostoru při ohradní zdi nové části hřbitova, která navazovala na kostel sv. Václava. Vybudována byla roku 1881 jako jedenáctá křížová cesta Šluknovska a tvořilo ji 14 sloupků zastavení. O tři roky později byla pořízena Getsemanská zahrada s pískovcovými sochami apoštolů, anděla a Krista. Peníze na výstavbu křížové cesty byly získány prodejem hrobových míst. Zájemci si mohli vybrat, zda zaplatí hrobové místo se zastavením křížové cesty nebo bez něj. Z pořízení původně plánovaného obrazu Poslední večeře a zobrazení zbičovaného Krista Ecce Homo nakonec sešlo.

Roku 2000 byl vztyčen nový dřevěný kříž, který připomíná existenci kostela sv. Václava. Roku 2014 Město Šluknov realizovalo pietní obnovu zničeného hřbitova. Součástí bylo symbolické vyznačení křížové cesty. Ve středu hřbitova se restauroval hlavní hřbitovní kříž.

Plány byly a jsou, i když jde leccos pomalu. Asi posledním počinem je umístění nové sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes železniční trať.

Kdo chce vědět víc, ať si sežene (dnes již mírně neaktuální) brožuru Křížové cesty Šluknovska Ivy Jabůrkové a Kláry Mágrové (str. 28 a 28) a Městem Šluknov vydanou Vzpomínku na zničenou vesnici Fukov.

A jak se tam vlastně dostat? Nejjednodušší je to z Německa, z Oppachu. Z naší strany od Šluknova nebo z Království některou z cest na sever. Ať už s využitím částečného souběhu s modrou turistickou značkou, cyklotrasou 3043, nebo různými polními cestami. Nakonec se všechny alternativy sejdou na jedné jediné cestě, začínající v tzv. Fukovské bráně…

Series Navigation<< Křížová cesta Hodkovice nad MohelkouKřížová cesta Janov nad Nisou >>
Tagy