weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Potštejn

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Od kostela sv. Vavřince v Potštejně až na hrad vede křížová cesta, tvořená 14 zděnými kapličkami.

Má tak trochu smůlu. Většina těch, kdo míří na hrad, část (nebo většinu) neuvidí (podle zvolené cesty). Modrá značka z ulice Ústecká přichází rovnou k VIII. zastavení, směrem od Divoké Orlice z ulice Pod Lipami je to sice o fous lepší, ale i tak začátek cesty míjí. On podle toho taky vypadá – bujná zeleň si pěšinu i kapličky pomalu začíná brát zpátky, i když celá křížová cesta poměrně nedávno prošla rekonstrukcí. Po pravdě, trpí i ty, které jsou na frekventované trase. I když proti tomu, jak vypadaly dřív (foto v expozici na hradě), jde pořád takřka o „novostavby“.

Cesta je koncipována docela zvláštně – sice do kopce, ale rozestupy mezi jednotlivými zastaveními jsou víc než nepravidelné. Optickým vyvrcholením cesty je plácek pod hradem, původně dělostřelecká bašta u druhé hradní brány, na němž se nachází X., XI., a XII. zastavení a Kristus na kříži. Křížová cesta pak ještě pokračuje XIII. zastavením před vstupem na hrad a XIV. zastavením – kapličkou Božího hrobu – na prostranství před kaplí Svatých schodů. Poslední zastavení je přístupné jen platícím návštěvníkům hradu.

Z netu a informační tabule u křížové cesty:

Když byla v letech 1750 – 1752 na nádvoří hradu Potštejna postavena kaple sv. Jana Nepomuckého, stala se záhy velmi navštěvovaným poutním místem. Výjimečnost duchovní očisty se ještě více znásobila výstavbou křížové cesty. Tu dala roku 1754 vybudovat hraběnka Anna Barbora, rozená ze Sannigu, bigotní manželka majitele panství Jana Ludvíka Harbuval Chamaré, z městečka na hrad. Křížová cesta vycházela od kostela Svatého Vavřince a z části kopírovala původní přístupovou cestu k hradu. Ústřední místo křížové cesty, Kalvárie, bylo situováno do severní části pevnosti u druhé brány. Poslední kaple se nachází na nádvoří zámku u Kaple Svatých schodů. Kaple byly začátkem 21. století opraveny.

Cestu tvoří čtrnáct výklenkových kapliček, které byly původně vyzdobeny malbami Poslední cesta Ježíše Krista přímo na omítce kaplí. Tyto malby byly později nahrazeny obrazy malovanými na plechu a zakryty deskami, které se otevíraly pouze v době sváteční. Dnes visí v kapličkách prosté litografie v kovových rámech.

Kalvárie vpravo od zastavení X. a XI. má hlavní téma kříž s Kristem a dva kříže odsouzených lotrů (jsou nově přepracovány). Po obou stranách kříže jsou obrazy svatých – vlevo je Panna Maria a vprav Jan Evangelista, kterému Ježíš svěřil do péče svou matku.

Při budování křížové cesty došlo na několika místech k drobným úpravám terénu i samotného hradu. To se např. týkalo dělostřelecké bašty, která byla přizpůsobena pro umístění zastavení č. X., XI. a XII. Rovněž byla upravena studánka, nalézající se mezi zastaveními č. V. a VI., která od počátků historie hradu i samotného městečka dávala jeho obyvatelům vydatný zdroj pitné vody.

Series Navigation<< Křížová cesta BezdězKřížová cesta Ruprechtice (Liberec) >>
Tagy