weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Svojkov (u Modlivého dolu)

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Cestu z obce Svojkov k Modlivému dolu opět lemuje křížová cesta.

Nějakou dobu zde křížová cesty byla, ale zanikla v 70. letech 20. století. Zrovna moc se toho o její původní podobě zjistit nedá, vlastně všechny zdroje se omezují na konstatování, že „původní Křížová cesta, která pocházela z 2. poloviny 19. století, byla v roce 1973 přemístěna zásluhou faráře Ladislava Kubíčka do svojkovské kaple sv. Václava„. Údajně byla jednotlivá zastavení rozmístěna na okolních stromech.

Zastavení, která jsou tu k vidění nyní, pocházejí z roku 2016, kdy Lesy ČR zainvestovaly opravy milionem korun, opravily kapli Modlivého dolu, obnovily schody k oratoři na konci údolí, a od nově pořízeného dřevěného kříže na začátku údolí postavily 14 dřevěných sloupků s kopiemi původních obrazů. Slavnostní otevření stezky proběhlo v neděli 27. listopadu 2016 ve 14.00.

Series Navigation<< Křížová cesta Hrádek nad NisouKřížová cesta Bezděz >>
Tagy