weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Kamenický Šenov

This entry is part 9 of 26 in the series Křížové cesty

Občas má člověk něco v podstatě pod nosem, aniž tuší. Věděli jste, že v Kamenickém Šenově je (už zase) také křížová cesta?

Je to bezesporu obrovská výhoda, když vás někudy provádí člověk (nebo víc člověků), který je místní. Většinou totiž zná i místa, kam běžný turista při své rychlé návštěvě místa nezavítá, ať už proto, že neví, nebo nemá čas. O kalvárii u Kamenického Šenova jsem už sem tam něco zaslechl, ale nějak jsem se nedostal k tomu, abych ji hledal, vždy se našlo něco jiného. Takže až o víkendu (26. září 2015) jsem k ní byl přiveden, užasl a děkuji Vlastovi a kolektivu kolem krásnolipských turistů. O historii i současnosti se dá leccos vyhledat na internetu, viz odkazy v citovaném textu.

Pokud se rozhodnete areál vyhledat – křížová cesta se nachází severně od obce na úpatí kopce Stráž poblíž silnice mezi Horní Kamenicí a Kamenickým Šenovem. Odbočuje k ní Smetanova a z ní pak Pískovec II, vedoucí na druhou stranu kopce do Dolního Prysku. Docela překvapí velikost – je tu několik kaplí, altán, pramen, v pozadí koupaliště a samozřejmě samotná křížová cesta.

Ta vznikla v roce 1865 u staré silnice z Kamenického Šenova do České Kamenice naproti dnes již zbořené (stržena 1974) kapli Nejsvětější Trojice. Pravděpodobně ji nechal vybudovat místní statkář Franz Kreibich, kterému patřil celý les i se skalami. Malovaná zastavení o Velikonocích prý místní zavěšovali na okolní stromy a do vytesaných skalních nik. O rok později zde Eduard Windlich vytvořil skalní výklenek s plechovým obrazem uložení Krista do hrobu.

Po Kreibichově smrti (1891) byl les vykácen a Křížová cesta téměř zanikla. Obnovena byla na 1896 místním Střeleckým spolkem. Další opravy se dočkala ve třicátých letech století dvacátého, kdy již byla stará cesta ke skalnímu výklenku na temeni kopce zničena těžbou písku, a proto k němu byla upravena nová cesta po jižním svahu.

Po 2. světové válce místo zpustlo a upadlo v zapomnění. V padesátých letech bylo zničeno celé vybavení Božího hrobu i Křížové cesty i s původní dřevěnou vstupní branou, později zbořili i nedalekou kapli Nejsvětější Trojice. Boží hrob příležitostně sloužil coby tábořiště.

Neutěšený stav trval až r. 2008, kdy si místní Občanské sdružení Na výsluní dalo za úkol obnovit postupně celý areál. Objevila se tu nová vstupní brána v původní podobě, obrázky ve skalních nikách, Boží hrob i cesta k němu, jen samotná zastavení čekají na malby. Čtrnáct zastavení má podobu dřevěných sloupků s vrcholovou kapličkou pro pašijový obrázek.

Za vstupní branou pod křížovou cestou najdete upravený pramen Svatého kříže a kruhový pavilon. Samotná cesta začíná u Olivetské kaple, kde je k vidění obrázek Krista na Olivetské hoře a kovaný kříž. Cesta vede do kopce podél 14 zastavení k Božímu hrobu, skalní kapli vytesané do pískovcové skály. Uvnitř kaple za kovanou mříží se nachází pískovcová socha Kristova těla.

Nezapomeňte vystoupat na dvě blízké skalní vyhlídky – jedna je přímo nad Božím hrobem pod křížem z roku 2008 (je tady i informační tabule), další se nachází nad ještě výše položenou skalní kaplí Nejsvětější Trojice.

Series Navigation<< Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie v JestřebíKřížová cesta Horní Maxov (Slovanka) >>
Tagy