weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie v Jestřebí

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Když jsem v létě brouzdal krajinou a zavítal do Jestřebí, všiml jsem si na zdejším hřbitově pod hradem čehosi, co připomínalo křížovou cestu. Ono ji to ale nejen připomínalo, ona to křížová cesta je…

Jde o všem o variantu v našich krajích poměrně neobvyklou, má jen 7 zastavení (s podobně koncipovanou jsem se zatím potkal pouze v Kadani). Bohužel se mi o ní nedaří nic zjistit. V době letních měsíců jsem sice na webu obce objevil publikaci o obci, v níž o hřbitově a křížové cestě byla zmínka, trapně jsem ovšem zaváhal a nestáhl si ji. O nějaký den později se oficiální web totálně změnil, v sekci Informace pro turisty pak dlouho strašila pouze hláška „Bude brzy aktualizováno“ a dodnes v ní tehdejší link na příslušné PDF není.

Na infocedulích v obci se lze leccos dočíst o hřbitově a věži – zvonici, ale o křížové cestě ani slovo. Zvonice je pozůstatkem původního farního kostelíka obce Krušina (původní označení Jestřebí) z roku 1523, který byl zničen požárem roku 1768. Původně gotická stavba, několikrát opravovaná, má v přízemí malou kapli a ve věži jediný zvon, který nechal ulít hrabě Jakub Černín z Chudenic původně pro jiný kostel.

Nezbývá tedy než se omezit na konstatování, že v zadní části hřbitova v opěrné zdi se nachází sedm výklenkových kapliček s reliéfy sedmi bolestí Panny Marie a větší kaple uprostřed údajně bývala „Lurdskou jeskyní″ se sochou Panny Marie. Cedule, dochované na některých zastaveních, zřejmě obsahují jména donátorů.

Jednotlivá zastavení jsou:

1. Maria v chrámě naslouchá Simeonovu proroctví

2. Maria utíká do Egypta, aby zachránila Ježíše

3. Maria hledá Ježíše v Jeruzalémě

4. Maria potkává Ježíše nesoucího kříže

5. Maria je přitomna ukřižování a smrti Ježíše

6. Maria přijímá do klína Ježíše při snímání z kříže

7. Maria doprovází Ježíše ke hrobu

Series Navigation<< Křížová cesta LiběchovSkalní kaple Božího hrobu Křížové cesty v Kamenickém Šenově >>
Tagy