weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta v kapli svatého Jana Nepomuckého na návsi v Leské

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Uvnitř kaple svatého Jana Nepomuckého na návsi v Leské (která je překvapivě odemčena a přístupná) je na stěnách k vidění netradiční křížová cesta.
Nebo možná už jen její torzo. Ono se to poznává dost těžko. Dílo, které původně vzniklo pro zcela jiné místo jako připomínka jeho neradostných osudů, samo také poněkud zchátralo. Nelze tudíž určit, zda jednotlivá zastavení jsou kompletní, nebo se už také rozpadla. Popisky se válí na podlaze, jedno zastavení také. Na dveřích kaple obecně o křížových cestách a slova autorky o této konkrétní. Na oltáři pak další text, vysvětlující význam, poslání křížových cest.

O křížových cestách

Popisky zastavení neodpovídají obecným zvyklostem:

I. Pilátův soud
II. Korunování trním
III. Ježíš klesá pod křížem
IV. Ježíš potkává Pannu Marii
V. Šimon pomáhá nést kříž
VI. Veronika podává Ježíši roušku
VII. Ježíš podruhé klesá pod křížem
VIII. Jeruzalémské ženy pláčou
IX. Ježíš potřetí klesá pod křížem
X. Ježíš svlečen a přibit na kříž
XI. Ukřižování
XII. Ježíšovo mrtvé tělo na klíně matky
XIII. Ukládání do hrobu
XIV. Zmrtvýchvstání

Slovo autorky
Poučení

Series Navigation<< Křížová cesta na fasádě kostela Nanebevzetí Panny Marie v SchirgiswaldeKřížová cesta Chlumec >>
Tagy