weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Liběchov

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Křížová cesta v Liběchově na Mělnicku, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, je jednou z mála poutních křížových cest ve Středočeském kraji.

Je dlouhá řada míst, která „známe“, protože jsme tam někdy byli, nebo jimi často projíždíme, ale u nichž nemáme nejmenší tušení, jaká překvapení skrývají. V Liběchově nad zatáčkou, kterou od nás z Výběžku, z Děčínska, jezdíme do Prahy přes Mělník, stojí na bývalém viničním kopečku kaple svatého Ducha, k níž vede z ulice Pod Kostelíčkem barokní křížová cesta.

Křížová cesta byla postavena roku 1780 a tvoří ji čtrnáct zděných výklenkových kaplí s pašijovými výjevy. Cesta vede starou viniční cestou a výjimečnou lipovou alejí (stromy jsou staré více než 200 let) ke kostelu svatého Ducha. Zastavení (též poklony) vznikala v době největšího stavebního rozkvětu Liběchova, který byl v 18. století v držení uměnímilovných hrabat Pachtů z Rájova. Vystavěna byla patrně podle projektu architekta Františka Maxmiliána Kaňky (1674-1766), který byl autorem barokní přestavby místního zámku.

Kaple původně nesly obrazy Josefa Kramolína (1730-1802), pozdně barokního malíře fresek a oltářních obrazů. Jeho dílo se však nedochovalo, v roce 2002 byly do výklenků vsazeny obrazy z cyklu svatých obrázků. Roku 2015 bylo požádáno o dotace na obnovu všech čtrnácti zastavení křížové cesty a na regeneraci lipové aleje Na kostelíčku, která křížovou cestu doplňuje.

Tolik mix z různých zdrojů. Stav na místě není zrovna optimistický – opravenou fasádu mají pouze první čtyři kaple, a to tak, že jsou finálně nabíleny. Což docela nepříjemně kontrastuje s barevností těch zbylých, byť v podstatně horším stavu. Některé reprodukce jsou vyšisované, jiné poničené vlhkostí, v posledním zastavení dokonce chybí obraz zcela. Asi ta dotace nebyla zrovna moc vysoká. Za zatáčkou z cesty pokračuje pěšina podél lip, ale jít se po ní vlastně nedá – lípy jsou mohutně přerostlé a větvemi zasahují hluboce přes ni, takže je nutno kličkovat po louce mezi kapličkami.

Křížová cesta končí na vrcholu u již zmíněné kaple, o níž se lze dočíst, že původně kamenná stavba z roku 1654 byla vystavěna z iniciativy hraběte Hyacinta Karla de Villany. Kopec pod kaplí byl upraven italskými mistry terasovitě ve stylu italských zahrad. Poté byla kaple přestavěna a rozšířena na kostel kolem roku 1730. Zvonice kostela je z roku 1823. Poprvé byl kostel zrušen a odsvěcen roku 1782, podruhé roku 1950. Poté zpustl, jeho vnitřní zařízení chybí. Podrobně o jeho osudech zde ->

Počátek křížové cesty – kaple I. zastavení

Pliát odsuzuje Jéžíše k smrti

Kaple II. zastavení

Jéžíš béře těžký kříž na sebe

Kaple III. zastavení

Jéžíš poprvé pod křížem klesá

Kaple IV. zastavení

Jéžíš se setkává s milou matkou svou

Kaple V. zastavení

Šimon Cyrenejský pomahá Jéžíší kříž nésti

Kaple VI. zastavení

Veronika podává Jéžíší roucho

Kaple VII. zastavení

Jéžiš po druhé pod křížem klesá

Kaple VIII. zastavení

Ježíš těší plačící ženy Jeruzalémské

Kaple IX. zastavení

Jéžiš po třetí pod křížem klesá

Kaple X. zastavení

Jéžiše svlékají z roucha a napájejí žlučí a octem

Kaple XI. zastavení

Jéžíše přibíjí na kříž

Kaple XII. zastavení

Jéžíš na kříži vyvýšený umírá

Kaple XIII. zastavení

Jéžíš s kříže sňat, leží Marii na klíně

Kaple XIV. zastavení bez obrazu

Aktualizace srpen 2023:

Všechny kaple dostaly jednotný nátěr, zřejmě docela nedávno, protože vypadají všechny hodně zachovale.

 

 

Series Navigation<< Křížová cesta ke svobodě – JáchymovKřížová cesta Sedmibolestné Panny Marie v Jestřebí >>
Tagy