weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta u kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci

This entry is part 6 of 42 in the series Křížové cesty

Na zahradě (bývalém hřbitově) u kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci obklopuje sloup se sochou Panny Marie nepůvodní křížová cesta.

Křížová cesta se nachází na Malém náměstí za kostelem Nalezení svatého Kříže v liberecké městské části Nové Město. Zahrada byla zpřístupněna teprve nedávno, protože její prostor i památky v ní se nacházející stejně jako samotný kostel procházejí postupnou obnovou. Ta postupuje dál, v říjnu 2020 se opravuje kaple Božího hrobu (te je z roku 1722 a jedná se o kopii kaple stojící uprostřed Chrámu Božího hrobu Jeruzalémě). Areál je součástí projektu Via Sacra. Zvláštní je, že všechny dostupné netové zdroje hovoří o obrazech, přitom se aktuálně ve výklencích nachází reliéfy. A to reliéfy trochu zvláštní – na pohled mírně naivní, pokryté silnou vrstvou barev… Část kapliček je kvůli opravě kaple Božího hrobu zakryta, takže 3 reliéfy momentálně nelze nafotit.

Z netu a infocedule:

Křížová cesta se 14 zastaveními a obrazy malovanými na dřevě byla původně postavena na Keilově vrchu. Na nové místo byla přenesena v roku 1760.  Výklenkové kapličky jsou vyrobené z pískovce a dnes  jsou umístěny na zatravněném pozemku na severní straně kostela a od bývalého morového hřbitova jsou odděleny zdí.

V letech 1854-1855 bylo upravováno okolí kostela a původní obrazy na dřevě byly nahrazeny obrazy malovanými na plechu, vyhotovenými podle návrhu malíře Führicha z Chrastavy. Ty byly ale brzy poškozeny, proto byly v roce 1887 iniciativy arciděkana Antona Hofmana vystřídány měděnými obrazy. Obrazy dodala vídeňská firma Zambach und Müller. Křížová cesta byla posvěcena na svátek svatého Václava 28. září 1888.

V roce 1982 byly obrazy, takřka zbavené barvy a místy poškozené, opraveny Petrem Hartigem z Liberce.

Series Navigation<< Křížová cesta Ruprechtice (Liberec)Křížová cesta Bořkov >>
Tagy