weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Brtníky (Zeidler), 1801-1804

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Obec Brtníky je navštěvována především v zimním období, poslední dobou se naopak píše většinou o opačném živlu. My se sem ale podíváme za další křížovou cestou. Knížečku Křížové cesty Šluknovska do ruky a nalistujte strany 14 a 15.

Text z roku 2012 nečekaně rychle zastaral, všechno je jinak a bude potřeba pořádná aktualizace. Následující popis je tedy už jen historií, která neplatí:

Cesta na Křížovou horu (původně Mlýnský vrch – stával tu větrný mlýn) je jako jedna z mála značená, vede sem červená turistická značka. Ale pozor! Je třeba překonat pochyby a rozpaky, že vás ze silnice nutí odbočit do soukromé zahrádky u baráku.

Odbočka ze silnice po červené po schůdkách do kopce

Je to totiž tak, že opravdu mezi sloupem a domem po schůdkách procházíte soukromou zahrádkou. Jak mi řekla paní, vracející se právě z nákupu „Už jsem si za ty leta zvykla… Ono to jinak nešlo“. Podrbejte tedy za uchem jezevčíka a za zahrádkou vás cesta směrem vlevo zavede kolem mýtiny k lesíku.

Aktualizace:

Dnes je přístup na křížovou cestu vyřešen zcela jinak. Kousek za zdejší hlavní křižovatkou, směrem na Rumburk, je odbočka červené na nově vybudovaném mohutném schodišti s kovovou branou. A ke křížové cestě se jde širokou pěšinou ve svahu nad domy u silnice.

1. 2. 2014 – výstavba nového schodiště ke křížové cestě
Kovová brána u nového schodiště
31. 1. 2015 – Kovová brána s novým schodištěm
Brána 14. 5. 2016
Brána 13. 8. 2016
Pěšina od schodiště ke křížové cestě

Hned na jeho kraji je vlevo od cesty povaleno cosi, o čem jsem nikde nenašel žádnou zmínku.

Aktualizace:

Ono neznámé cosi byly rozvalené zbytky božích muk, která stála v blízkosti zcela zaniklé Getsemanské zahrady pod začátkem křížové cesty.

Příprava na obnovu křížku 13. 8. 2016
Příprava na obnovu křížku 13. 8. 2016
Znovuobnovená boží muka u bývalé Getsemanské zahrady
9. 4. 2021

O kousek dál už se otevírá pohled na samotnou křížovou cestu, vedoucí ke kapli Nejsvětější Trojice. Ta byla vůbec prvním objektem v areálu. Barokní obdélná stavba s polokruhovým závěrem byla postavena na kopci zvaném Mlýnský vrch v roce 1768 Bratrstvem Nejsvětější Trojice. (Arci)bratrstvo bylo mimořádně činné při rekatolizaci kraje, připisuje se mi např.iniciativa při stavbě obelisku Nejsvětější Trojice z roku 1774 u čp. 78 (po válce zničen). Stavbu doplnila klasicistní křížová cesta (čtvrtá na Šluknovsku), vystavěná mezi lety 1801-1804 (13 sloupků, Getsemanská zahrada a kaple Božího hrobu jako 14. zastavení). V roce 1896 byla provedena renovace kaple Nejsvětější Trojice a přestavba kaple Božího hrobu, a to v neoklasicistním slohu, takže ztratila svůj původní barokní ráz. Kaple Nejsvětější Trojice byla roku 1897 vysvěcena páterem Hilariem Pokorným z kapucínského kláštera v Rumburku. Opravy hradil místní mecenáš textilní průmyslník A. Klinger. Kaple byla velice zdobná, měla oltářní obraz, varhany, a bylo lze v ní sloužit mše svaté. V kapli Božího hrobu pak bývala polychromovaná socha Piety v životní velikosti.

Pohled od kaple směrem dolů z kopce (rok 2012)
Křížová cesta v zimě 2015 (les vlevo ve svahu vykácen)
Křížová cesta 14. 5. 2016
Křížová cesta 14. 5. 2016
Křížová cesta 13. 8. 2016
Křížová cesta 13. 8. 2016
13. 8. 2016
Jedno ze zastavení křížové cesty před osazením nových obrazů 13. 8. 2016
Od božích muk lesem ke křížové cestě (duben 2020)
Křížová cesta v dubnu 2020
Křížová cesta v dubnu 2020

Netypické je, že výklenkové kaple jsou ve dvou řadách proti sobě, liché vlevo, sudé vpravo – po křížové cestě se tak stoupalo (a stoupá) cik-cak od jednoho zastavení k druhému až na vrcholek kopce ke kapli. Sloupky vypadají vcelku zachovale (zdevastovaná památka prošla v letech 1998-1999 opravou, kterou iniciovali a zahájili zdejší obyvatelé, a přispěla na ni obec Staré Křečany, další obnova proběhla v letech 2016-2017). Kovové křížky jsou na stříškách zhruba na polovině zastavení (ve spodní části), kamenná lavice (klekátko) před sloupky skoro nikde nechybí. Ve výklencích jsou za sklem (ach, ty odlesky) vyšisované reprodukce.

Aktualizace:

Celá křížová cesta byla v letech 2016-2017 renovována. Kapličky „svítí novotou“, křížky na jejich vrcholu jsou zřejmě vyměněny, na soklech jsou nově (a česky) popisy jednotlivých zastavení a především jsou obměněny výjevy – jedná se o reprodukce obrazů Josepha Führicha (obdobně jako na křížové cestě u Kamenického Šenova). Do zvonice kaple Nejsvětější Trojice byl zavěšen nový Brtnický zvon, odlitý přímo pro tuto kapli zvonařem J. Šedou.

Dne 14. dubna 2017 (120 let po vysvěcení kaple) byla Jeho Milostí ICLic. Mgr. Martinem Davídkem, generálním vikářem Biskupství litoměřického, vysvěcena nová socha Piety, kterou zhotovil místní restaurátor M. Kubišta.

Na některých zastaveních je znatelné cosi, co by se dalo označit za zbytky nápisů.

Aktualizace:

Zbytky původních nápisů zmizely pod novým nátěrem a česky provedenými popisky.

Jak původně vypadala a kde byla umístěna Getsemanská zahrada, o tom jsem nenašel ani zmínku, ale kdo hledá, najde alespoň její zbytky – je třeba se podívat přes dveře do kaple Nejsvětější Trojice.

Aktualizace:

Getsemanská zahrada stávala dole pod křížovou cestou v blízkosti dnes obnovených Božích muk.

Kaple Nejsvětější Trojice mezi stromy v roce 2012
Věž kaple 14. 5. 2016
Restaurovaná kaple Nejsvětější Trojice v dubnu 2020
Nový zvon ve věžičce kaple Nejsvětější Trojice
Pohled na kapli Nejsvětější Trojice zezadu od kaple Božího hrobu 13. 8. 2016
Pohled na kapli Nejsvětější Trojice zezadu od kaple Božího hrobu

Těsně za dveřmi jsou umístěny sochy tří pospávajících apoštolů – kde je Ježíš a anděl, nemám tušení.

14. 5. 2016

14. 5. 2016

Kromě soch je v kapli k vidění už jen oltářní obraz.

14. 5. 2016

Aktualizace:

V dubnu 2020 kapli stále ještě krášlila vánoční výzdoba.

Betlém pod oltářním obrazem v kapli Nejsvětější Trojice

Podle dobového snímku ve výše zmiňované knížečce vypadala výzdoba mnohem lépe, ale kde že loňské sněhy jsou…

Aktualizace:

Na kapli je umístěna infotabule, jejíž součástí je i historické foto výzdoby interiéru.

A o kousek dál čeká poslední stavbička, kaple Božího hrobu (XIV. zastavení). I tady se dá nahlédnout dovnitř.

Kaple Božího hrobu v roce 2012
Kaple Božího hrobu 13. 8. 2016
Interiér kaple Božího hrobu v roce 2012
Interiér kaple Božího hrobu 14. 5. 2016

Aktualizace:

I kaple Božího hrobu prošla rekonstrukcí. I když nová omítka nevypadá z nejpovedenějších…

Interiér kaple Božího hrobu v dubnu 2020
Kaple Božího hrobu v dubnu 2020
Pohled na kapli Božího hrobu od kaple Nejsvětější Trojice
26. 2. 2014

A pro ty, kdo mají dobré oči, ještě pokus o detaily jednotlivých zastavení.

Aktualizace:

Do galerie doplněny výjevy po restaurování křížové cesty.

Series Navigation<< Křížová cesta Krásná Lípa (Schönlinde), 1857-1859Křížová cesta Velký Šenov >>
Tagy