weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Hrádek nad Nisou

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

V ohradní zdi a kolem oplocení bývalého hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou jsou umístěna zastavení křížové cesty.

Jde o další z řady historických artefaktů, o nichž lze říci vlastně jen to, že jsou. Veškeré info končí u konstatování, že jde o 14 rozměrných pozdně barokních kaplí, pocházejících z let 1767-1768, které prošly spolu se sochami v areálu kostela nedávným restaurováním.

Hřbitov kolem kostela byl zrušen v roce 1869, dodnes se zde nachází řada náhrobníků z 16.–19. století.

Wiki uvádí: Ve zdi kostela je vestavěno 14 kapliček křížové cesty z letech 1767-1768 s poškozenými obrazy. Mezi nimi se nachází 12 náhrobníků figurální práce v edikulách představující vývoj funerální plastiky od raně barokního období, zastoupené náhrobkem dítěte s Andělem strážným z roku 1638, až po klasicistní náhrobek č. 2 Kaj. Schuberta z roku 1822, snad dílo F. Pettricha.

Po obrazech ve výklencích nebylo stopy ani v roce 2013, kdy jsem tu byl poprvé, není o nich zmínka ani v žádné zprávě o restaurování – jsou doslova vybíleny Zmizely i křížky, viditelné na fotkách z roku 2013. Na některých kapličkách je nad obloukem pod římsou vidět stopy po nápisech, které místy vypadají, že jsou snad v několika vrstvách na sobě. Jak šla zastavení číselně za sebou lze jen odhadovat. Dle plánku na infotabuli začínala křížová cesta po pravé straně vzadu pod bočním vchodem na hřbitov a končila na stejné úrovni vlevo (u hlavní brány tak byla zastavení VII a VIII).

Jaké výjevy ve výklencích byly, nemám zdání – nenašel jsem žádnou odpovídající zmínku, natož foto.

21. 11. 2019 proběhl za účasti zástupců památkové péče a zástupců zhotovitele poslední kontrolní den díla Restaurování souboru kamenné architektury. Dohotovené dílo, celkem 41 objektů kamenné architektury bylo předáno zástupcům Farnosti. Dílo bylo předáno před termínem a v mimořádné kvalitě. Jednalo se i o 14 výklenkových kaplí z druhé poloviny 18. století odpovídajících 14 zastavení křížové cesty. Kaple byly celkově stabilizovány, opraveny a doplněny byly poničené a chybějící křížky na vrcholcích střechy kaplí.

Series Navigation<< Křížová cesta u kostela Narození Panny Marie v DubniciKřížová cesta Svojkov (u Modlivého dolu) >>
Tagy