weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Janov nad Nisou

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

V lesích nad Janovem nad Nisou, v blízkosti bývalé Hašlerovy chaty a stejnojmenného opuštěného hotelu, na modré turistické značce se nachází na Vysokém hřebeni poutní areál, zahrnující i křížovou cestu.

Snad každý kraj nějakým způsobem propaguje svá zajímavá místa a podporuje turistický ruch, i v téhle pitomé době, která zrovna aktuálně panuje. My bohužel tak nějak máme lepší spolupráci s krajem sousedním, než s tím vlastním, a chodí nám pravidelně a poměrně často upozornění na méně známá místa Libereckého kraje. To se týká i tohoto místa – upoutávka je k nalezení zde ->

Něco jiného je ovšem vzít na vědomí a přečíst, a něco jiného navštívit osobně. Přece jen je to pouhá stručná ochutnávka, na můj vkus s málo obrázky. Takže když jsem narazil na další upoutávku i s popisem trasy, nebylo nad čím váhat.

Cest k poutnímu místu je několik. Krom možnosti ve výše uvedeném linku (z Bedřichova po zelené) lze dorazit po žluté z Janova nad Nisou, nebo zvolit podstatně delší trasy z Harcova nebo Lukášovic / Rýnovic.

Samotná křížová cesta, studánka a kaplička leží mimo značenou trasu (modrá a zelená značka), na souběžné pěšině, a je ve velmi slušném stavu. A navíc hojně navštěvovaná. U zázračné studánky několik hrnků, leč pramínek jen čůrkem (neumím posoudit, zda jde o běžný stav, nebo se i tady podepisuje pětisetleté sucho). A výzdoba skalní kaple je taková… pozoruhodná, abych to řekl mírně.

Zbývá už jen citovat něco málo z historických fakt:

Sloupy se zastaveními křížové cesty nechal postavit roku 1878 na svém pozemku Josef Klamt. Lemovaly starou lesní cestu do Liberce. Původní obrazy umístěné na sloupech byly malované na plechu v lidovém stylu. Sloupy byly později přeneseny kousek stranou, aby modlící se návštěvníci nebyli rušeni dopravním provozem.

Studánku s údajně léčivou vodou dal vyzdít a opatřit železným zábradlím mlynář z Hraničné Christian Hirschmann na popud faráře Wilhelma Rösslera poté, co se mu díky zdejší vodě zlepšil zrak. Mnohé zdroje uvádějí povídačku o vzniku místa odlišně od oficiální verze, dostupné na infoceduli přímo na místě, a připisují účinky zázračného pramene přímo zakladateli křížové cesty.

Místo bylo náležitě upraveno a v roce 1903 vysvěceno. Stalo se velmi oblíbeným, bylo hojně navštěvováno poutníky zblízka i zdáli. Ti házeli do studánky mince, které byly čas od času vybírány a byla o nich vedena přesná účetní evidence.

Poutní místo bylo postupně vylepšováno a zkrášlováno, přibývaly další výklenky pro sochy a sloupy se skříňkami pro obrázky. Vyrostl tu pískovcový pomník s místem pro sošku, nad pramen byla umístěna pískovcová socha Panny Marie (nechal ji zhotovit roku 1901 Anton Preussler) a do dalšího výklenku, zřízeného roku 1921, byla postavena polychromovaná socha Panny Marie Immaculaty. Na začátku křížové cesty Josef Klamt zřídil také jednoduchý výčep pro občerstvení návštěvníků, později byl zveleben na horskou boudu (údajně tu dokonce fungovala rozhledna). V roce 1985 byla chata zbourána a nahrazena hotelem.

Po roce 1945 však poutě ustaly a celý areál i s vybavením začal nezadržitelně chátrat. Zmizely všechny původní obrázky křížové cesty i socha Panny Marie.

Na podzim roku 1996 se takřka zapomenuté poutní místo dočkalo obnovy (podle některých zdrojů začala obnova již v roce 1989). V největším výklenku ve skalní kapličce je obraz Panny Marie od Libuše Rydlové, malovaný na plechu. Sloupy jsou osazeny keramickými reliéfy od Reinholda Hüttmanna.

Další tipy na výlet najdete na stránkách Brána do Čech

Series Navigation<< Křížová cesta Fukov (Fugau), 1881Křížová cesta Bedřichov >>
Tagy