weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Staré Křečany (Altehrenberg) 1825-1833

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Po neustálé smršti akcí a nalejvárně, jak alespoň něco dělat lépe a radostněji, vracím se zpátky k courání po samotném Výběžku do místa, kde jsem byl mnohokrát, ale za zeď se nikdy nedostal.

Po delší době tedy velím – brožuru Křížové cesty Šluknovska do ruky, strana 18 a 19. A nejlépe by bylo přidat k ní ještě jednu. Úplně stejný formát, shodná grafická úprava a částečně i tvůrčí tým. Jmenuje se Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech – průvodce po stavební historii a uměleckém významu. Když už jdeme kolem zdi, proč se nepodívat i doprostřed, ne? I když to je spíš úkol pro samostudium, věnovat se budu především další křížové cestě.

Přístup ke kostelu, na němž začaly nezbytně nutné práce, je (troj)branou od hlavní silnice. Směrem ke vchodu do kostela jsou napnuty od zdi výstražné pásky, o zákazu vstupu však nikde ani slovo – navíc v levém rohu ohradní zdi je další branka a v zadní partii jsou dva průchody, byť přepažené traverzou. Takže se dá celá křížová cesta klidně projít.

Po vnitřním obvodu zdi bývalého hřbitova je umístěno 14 sloupků, v nichž jsou dnes umístěny fotografie dřevěných reliéfů z roku 1922. Faktem je, že za vhodného světla občas člověk až zapochybuje, že jde o fotografie, chvílemi se zdá, že některé prvky vystupují z plochy. Sloupky jsou v docela slušném stavu, i když nápisy na nich příliš čitelné nejsou. Podle brožury jsou některé připomínkou donátorů (např 1825 – Ignatz Wünsche).

Pozornost upoutává ve zdi zakomponovaná bývalá márnice a před kostelem misijní kříž z roku 1822, ozdobený kamennými reliéfy i malbou. A za zmínku stojí ještě jedno torzo anděla na vstupní bráně.

Takže první fotoset je tradičně křížová cesta a její okolí:

Druhý set jsou detaily reprodukcí původních dřevěných reliéfů (říjen 2012 / červen 2013):

Series Navigation<< Křížová cesta Království (Königswalde) 1859Křížová cesta Šluknov (Schluckenau), 1738-1756 >>
Tagy