weby pro nejsevernější čechy

Bratrský oltář u České Kamenice

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Kousek od České Kamenice, uprostřed lesů na svahu kopce Jehla, se nalézá nečekané a kouzelné místo – Bratrský oltář.

Dostat se k němu lze buď po modré turistické značce přes zmíněnou Jehlu, nebo novou žlutou trasou, která vede kolem městského koupaliště přes řadu skalních útvarů. Druhá trasa vyžaduje mnohem více pozornost, zákruty cesty jsou leckdy nevyzpytatelné a snadno přehlédnutelné.

Ještě vcelku nedávno tu toho k vidění moc nebylo, ale v roce 2011 došlo k obnově celého areálu ve spolupráci Města Česká Kamenice, Klubu českých turistů a Římskokatolické farnosti – děkanství Česká Kamenice. Rekonstrukci realizovala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voice of Villages (Naslouchejte hlasu venkova) financovaného prostřednictvím programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufinancovaného z ERDF. Nově zde umístěná křížová cesta byla posvěcena při májové pobožnosti v květnu roku 2012. A dnes působí místo mezi stromy jako zjevení.

Kompilát historie z různých webů, knih a infotabulí vypadá takto:

Datum a příčina vzniku bývalého lesního oltáře, nacházejícího se na severovýchodním svahu Jehly na menší plošině, nejsou známy. Podle lidové tradice prý na místo přicházeli v 16. století, kdy panství ovládala protestantská šlechta, katolíci z širokého okolí a účastnili se tajných mší. Po bitvě na Bílé hoře se situace obrátila a místo údajně v 17. století tajně navštěvovali evangelíci. Je možné, že vznik oltáře souvisel s činností náboženského bratrstva (Brüderschaft) z České Kamenice (1665-1783).

Podle některých vlastivědných autorů ale tyto pověsti vznikly až v 1. polovině 19. století a místo bylo jako poutní zřízeno až roku 1867. Při opravách v roce 1887 zde byla umístěna bohatá výzdoba včetně soch a pod skalním převisem byl vybudován bohatě zdobený oltář. Jisté je, že areál s mnoha obrazy a sochami sloužil v 19. století jako poutní místo, kam v létě přicházeli věřící z okolních farností. Současně byl oblíbeným výletním cílem.

V 80. letech 19. století byly do areálu přeneseny sochy sv. Jana Nepomuckého (1718) a sv. Antonína Paduánského od kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici. Roku 1887 dali měšťané z České Kamenice na místě prostého oltářního stolu zhotovit nový dřevěný oltář. Obraz s motivem Modlitby v Getsemanské zahradě namaloval Josef Strobach. Práce provedl truhlář Anton Gampe z České Kamenice. Sochy andělů pocházely od sochaře Franze Wenzela Fischera. 1887 byla zřízena křížová cesta, obrazy křížové cesty byly umístěny do 13 skalních výklenků. Došlo k vybudování kaple Božího hrobu a v její blízkosti byla umístěna socha Génia smrti (anděla). O údržbu místa i přírodního parku kolem Jehly se staral okrašlovací spolek z České Kamenice (Anpflanzungs und Verschönerungsverein). Renovace areálu proběhly roku 1915 a 1923. Vedle stavby schodišť, lavic a zábradlí došlo k výměně obrazů křížové cesty.

Po II. světové válce místo pustlo a teprve v roce 1993 bylo místo znovu vyčištěno a byla zde umístěna pamětní deska s reliéfem bývalého oltáře. Při obnově v roce 2011 byly skalní výklenky osazeny kopiemi obrazů obrazů původní křížové cesty z konce 19. století. Ta byla v roce 2010 nečekaně nalezena P. Jordánem Červeným z Římskokatolické farnosti – děkanství Česká Kamenice. Nově namalované obrazy od Michala Janovského z České Lípy byly vloženy do nově vyrobených replik původních dřevěných schrán.

Po úpravě schodišť byly na původní místo umístěny kopie soch sv. Jana Nepomuckého a Genia smrti (anděla) z umělého kamene od Ivany Havlíčkové a Lukáše Černého a torzo sochy sv. Antonína Paduánského. Restaurované sochy byly přemístěny na chráněné místo.

Historické foto z knihy Petr Joza: Josef Lorenz, cestář a fotograf:

A v rámci nepravidelného cyklu křížových cest detaily jednotlivých obnovených zastavení:

Pilátův soud

Ježíšův kříž

Ježíšův první pád

Ježíš potkává Pannu Marii

Ježíš potkává Šimona

Ježíš potkává Veroniku

Ježíšův druhý pád

Ježíš potkává ženy jeruzalémské

Ježíšův třetí pád

Příprava na Ježíšovo ukřižování

Ježíšovo ukřížování

Ježíšova smrt

Ježíšovo mrtvé tělo na klíně matky

Series Navigation<< Křížová cesta NejdekKřížová cesta u Janovických pousteven (Janovice v Podještědí) >>
Tagy