weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Krásná Lípa (Schönlinde), 1857-1859

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Další z křížových cest se nachází jen kousek od centra v Krásné Lípě, ale najít k ní tu správnou stezku není zrovna nejjednodušší.

Knížečku Křížové cesty Šluknovska tentokrát otevíráme na stránkách 24 a 25. I když se jedná o jednu z mladších staveb, její stav je žalostný. Málokdo se asi vydá směrem, který by měl být logický, od silnice po schodech vzhůru kolem kapliček k samotné cestě, protože si dovolím pochybovat, že by tady někdo nějakou cestu dokázal prostým okem nalézt.

Já se sem dostal opačným směrem – a i když jsme tudy projížděli mnohokrát, neměl jsem o zarostlém chodníčku a schodech nejmenší tušení (nachází se zhruba proti odbočce na Doubici za náměstím). Já se na Kostelní vrch (Wolfsgruben) dostal kolem kostela. U něho je sice jedno ze zastavení Köglerovy naučné stezky, které křížovou cestu zmiňuje, ale kudy k ní, to se nedozvíte. A nenašel jsem ani žádné značení. Veden intuicí jsem vyšel vzadu za kostelem na cestu a doleva kolem zahrádek do lesíka, kde při troše pozornosti člověk najde cestičku a nějaké ty zbytky.

I když jsem se doteď vždy pokoušel dodržet logický směr příslušné křížové cesty, tentokrát jsem udělal výjimku. A stejně tak jsem rezignoval na sčítání zbytků zastavení – leckdy jaksi nejde poznat, co by vlastně mělo k čemu patřit.

Čím blíže k začátku cesty, tím ale její dřívější obrysy nabývají jasnějších tvarů. A ejhle, vypadá to, že sem chodí i docela dost lidí, i když ne se zrovna bohulibými úmysly. Asi dobrá snaha jednou za čas nestačí.

Na „hraně“ vrchu se objevuje přístupové schodiště, rozdělené do několika částí, podél něhož stojí i zbytky výklenkových kapliček.

Ke schodišti vede chodníček podél plotové zídky domu, sousedícího s kostelem, ale na procházku v sandálech to zrovna není.

Na cestičku se vstupovalo po schodech ze stráňky nad silnicí, ale to už jsme vlastně na začátku. I když schody vypadají na fotce nepřehlédnutelně, zkuste je najít na té první fotce – vzrostlá džungle úspěšně kryje při pohledu ze silnice jakoukoli stopu po této památce.

Nějak se nemohu zbavit dojmu, že místo super hvězdičkového hotelu na náměstí bych raději viděl pár maníků s vyžínačem a houf kameníků, aby nezůstalo jen u starých slibů.

Zbývá tedy jen pár faktografických citací z příručky a k ní příslušejícího webu:

Stávalo zde 13 sloupků zastavení, kaple Kalvárie a Božího hrobu. Díky dodatečně postaveným výklenkovým kaplím (1880-1900) s obrazem Poslední večeře a Krista v Getsemanské zahradě měla charakter pašijové cesty. Další rozšíření 1886 – socha Krista Nejsvětější Srdce Páně, 1894 oltářní obraz Kladení Krista do hrobu v kapli Kalvárie (obraz A. Frinda věnovala Theresia Dittrich). Křížová cesta byla demolována ve 2. polovině 20. století, kaple byly zbořeny, sloupky zastavení povaleny. Podoba původních obrazů není známa.

Aktualizace srpen 2023:

Křížová cesta na své znovuzrození stále čeká. Jedinou pozorovatelnou změnou bylo před časem „zviditelnění“ schodiště od silnice odstraněním zeleně, ale opět už zase zarůstá – když jsem postupoval shora, zasekl jsem se na terase a nedokázal odtud na schody trefit.

 

 

Series Navigation<< Křížová cesta Šluknov (Schluckenau), 1738-1756Křížová cesta Brtníky (Zeidler), 1801-1804 >>
Tagy