weby pro nejsevernější čechy

Křížová cesta Krásná Lípa (Schönlinde), 1857-1859

Článek je součástí seriálu Křížové cesty

Další z křížových cest se nachází jen kousek od centra v Krásné Lípě, ale najít k ní tu správnou stezku není zrovna nejjednodušší.

Knížečku Křížové cesty Šluknovska tentokrát otevíráme na stránkách 24 a 25. I když se jedná o jednu z mladších staveb, její stav je žalostný. Málokdo se asi vydá směrem, který by měl být logický, od silnice po schodech vzhůru kolem kapliček k samotné cestě, protože si dovolím pochybovat, že by tady někdo nějakou cestu dokázal prostým okem nalézt.

Já se sem dostal opačným směrem – a i když jsme tudy projížděli mnohokrát, neměl jsem o zarostlém chodníčku a schodech nejmenší tušení (nachází se zhruba proti odbočce na Doubici za náměstím). Já se na Kostelní vrch (Wolfsgruben) dostal kolem kostela. U něho je sice jedno ze zastavení Köglerovy naučné stezky, které křížovou cestu zmiňuje, ale kudy k ní, to se nedozvíte. A nenašel jsem ani žádné značení. Veden intuicí jsem vyšel vzadu za kostelem na cestu a doleva kolem zahrádek do lesíka, kde při troše pozornosti člověk najde cestičku a nějaké ty zbytky.

I když jsem se doteď vždy pokoušel dodržet logický směr příslušné křížové cesty, tentokrát jsem udělal výjimku. A stejně tak jsem rezignoval na sčítání zbytků zastavení – leckdy jaksi nejde poznat, co by vlastně mělo k čemu patřit.

Čím blíže k začátku cesty, tím ale její dřívější obrysy nabývají jasnějších tvarů. A ejhle, vypadá to, že sem chodí i docela dost lidí, i když ne se zrovna bohulibými úmysly. Asi dobrá snaha jednou za čas nestačí.

Na „hraně“ vrchu se objevuje přístupové schodiště, rozdělené do několika částí, podél něhož stojí i zbytky výklenkových kapliček.

Ke schodišti vede chodníček podél plotové zídky domu, sousedícího s kostelem, ale na procházku v sandálech to zrovna není.

Na cestičku se vstupovalo po schodech ze stráňky nad silnicí, ale to už jsme vlastně na začátku. I když schody vypadají na fotce nepřehlédnutelně, zkuste je najít na té první fotce – vzrostlá džungle úspěšně kryje při pohledu ze silnice jakoukoli stopu po této památce.

Nějak se nemohu zbavit dojmu, že místo super hvězdičkového hotelu na náměstí bych raději viděl pár maníků s vyžínačem a houf kameníků, aby nezůstalo jen u starých slibů.

Zbývá tedy jen pár faktografických citací z příručky a k ní příslušejícího webu:

Stávalo zde 13 sloupků zastavení, kaple Kalvárie a Božího hrobu. Díky dodatečně postaveným výklenkovým kaplím (1880-1900) s obrazem Poslední večeře a Krista v Getsemanské zahradě měla charakter pašijové cesty. Další rozšíření 1886 – socha Krista Nejsvětější Srdce Páně, 1894 oltářní obraz Kladení Krista do hrobu v kapli Kalvárie (obraz A. Frinda věnovala Theresia Dittrich). Křížová cesta byla demolována ve 2. polovině 20. století, kaple byly zbořeny, sloupky zastavení povaleny. Podoba původních obrazů není známa.

 

 

Series Navigation<< Křížová cesta Šluknov (Schluckenau), 1738-1756Křížová cesta Brtníky (Zeidler), 1801-1804 >>
Tagy