weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Anny v Kyselce

Na skalnatém ostrohu v zátočině Ohře u soutoku s Lomnicí mezi samotnou obcí a bývalými lázněmi Kyselka stojí kaple svaté Anny.
Kaple je kulturní památkou:

Kaple sv. Anny v Kyselce je dokladem historizující architektury typické pro toto období, je postavena v pseudorománském stylu. Kaple dotváří prostředí bývalých lázní Kyselka, je připomínkou dobové zbožnosti a vděčnosti za uzdravení ve zdejších lázních. V neposlední řadě je výraznou pohledovou dominantou. I přes svůj ne zcela uspokojivý stav se jedná o významnou památku místního významu. Jméno architekta není známo, donátorkou kaple byla hraběnka Anna Nostitz-Rieneck. V červnu roku 1884 byla dokončená kaple slavnostně vysvěcena.

Samostatně stojící kaple zasvěcená sv. Anně v lázeňských lesích nad obcí Kyselka. Kapli z vděčnosti za své uzdravení zdejšími prameny nechala vystavět hraběnka Anna Nostitz-Rieneck. Kapli hojně navštěvoval také majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni, který se zde denně modlil za uzdravení své nemocné dcery Kamily, která měla tuberkulózu. Kaple je postavena na obdélném půdoryse a zakončena půlkruhovou apsidou. Hlavní vstupní průčelí je završeno zvoničkou s jehlancovou střechou, mírně předsazenou na krakorcích. Z boku hlavní lodi a na nároží jsou opěrné pilíře. Vstup do objektu v západním štítovém průčelí je krytý portikem s dvojicí válcových kamenných sloupů nesoucích sedlovou střechu. Hlavní vstup je orámovaný pravoúhlým portálem, nad kterým je umístěn půlkruhový nadsvětlík. Vstupní dveře jsou kazetové, dřevěné, dvoukřídlé, ve střední části původně prosklené. Nyní je před nimi předsazená utilitární kovová mříž. Nad hlavním vstupem je v průčelí rosetové okénko. Fasáda kaple je z režných cihel v kombinaci neomítaných žulových kvádrů, členěná plochými lizénami, které navazují na opěrné pilíře, římsou a bosáží na nároží hlavního průčelí. Doplněna je o šambrány kolem okenních otvorů. Nad zdvojenými okenními otvory v lodi je vždy vpadlý rovnostranný kříž. Okna kaple jsou zakončená půlkruhovým záklenkem a v lodi jsou zdvojená se středním sloupkem s korintskou hlavicí, v presbytáři pak jsou jednoduchá. Střecha kaple je sedlová, krytá břidlicovými šablonami, nad presbytářem je střecha valbová.

Podrobně samozřejmě na webu Památky a příroda Karlovarska:

Pseudorománskou kapli sv. Anny nechala vystavět v roce 1884 hraběnka Anna Nostitz-Rieneck z vděčnosti za své uzdravení zdejšími prameny podle návrhu neznámého architekta na tehdy odlesněném výrazném skalnatém ostrohu nad hlavní silnicí na pravém břehu řeky Ohře uprostřed lázeňské obce Kyselka (Giesshübl-Sauerbrunn). V červnu roku 1884 byla dokončená kaple slavnostně vysvěcena. Kapli hojně navštěvoval majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni, který se zde denně modlil za uzdravení své nemocné dcery Kamilky, která měla tuberkulózu.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. V roce 1967 byla v kapli objevena kovová schránka s dokumenty z doby výstavby kaple v roce 1884. Ve schránce bylo uloženo poselství dalším generacím, seznamy významných lázeňských hostů, dobové mince a různé publikace o Kyselce. Někdy během druhé poloviny 20. století byl vyrabovaný a zdevastovaný interiér kaple necitlivě upraven, na místě oltáře bylo vybudováno dokonce novodobé ohniště s digestoří, jejíž roura na odvod kouře byla proražena přímo klenbou a střechou kaple. Podlaha kaple byla pokryta parketami.

Pseudorománská kaple z režného zdiva na obdélném půdorysu o délce lodi 6,9 metru, zakončená neodsazenou polokruhovou apsidou, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou břidlicovou střechou s částečně vystupující pískovcovou otevřenou hranolovou zvoničkou, vynesenou na konzolách nad průčelím, završenou oplechovanou jehlancovou stříškou s makovicí a zdobeným latinským křížem na vrcholu. Vstupní jihozápadní průčelí kaple je před obdélným vchodem s půlkruhovým okénkem v nadpraží zvýrazněno představěným zaklenutým portikem nad předsazeným kamenným schodištěm o čtyřech stupních se sedlovou stříškou, vynesenou na dvou kamenných sloupích se zdobenými hlavicemi a profilovanými patkami a dvou zdobených konzolách. Průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem s profilovaným kruhovým oknem s pískovcovou kružbou v ose.

Podélné stěny kaple, doplněné opěrnými pilíři z pískovcových kvádrů, jsou prolomeny dvojicí sdružených obdélných, polokruhově zakončených oken se středovým sloupem se zdobenou hlavicí a profilovanou patkou. Presbytář kaple je otevřen třemi obdélnými, polokruhově zakončenými okny. Vnější stěny kaple jsou vystavěny na podezdívce z pískovcových kvádrů.

Vnitřní prostor lodi kaple je sklenut křížovou klenbou. Presbytář se do lodi otevírá arkádou nižšího, půlkruhově zaklenutého ústupkového triumfálního oblouku, vyneseného na zdvojených polosloupech se zdobenými hlavicemi a profilovanými patkami. Prostor polokruhové apsidy je sklenut žebrovou klenbou.

Jednoduché vnitřní zařízení z doby výstavby kaple tvořila původně socha sv. Anny s Pannou Marií umístěná na oltáři. V interiéru kaple se nacházela rovněž hliněná plastika dívky, která je dnes uložena v kostele sv. Anny v Sedleci.

I tato kaple slouží dnes jako vyhlídkové místo, stejně jako další nad Ohří kolem Kyselky.

Series Navigation<< Skalní kaple u cesty z Mezné k Meznímu můstku mezi soutěskamiLesní kaple svatého Václava jižně od Kyselky >>
Tagy