weby pro nejsevernější čechy

Socha Socha Život – Letnice u lávky na břehu Ohře v Košticích

Na břehu Ohře v Košticích poblíž Lávky svobody na ostrov u Ortova mlýna stojí dřevěná socha Život – Letnice.

Na obecním webu:

Sochu Život – Letnice vytvořil v roce 2013 řezbář Jan Švadlenka. Jedná se o moderní abstraktní sochu vytvořenou přímo z uschlého stromu.

Vytvoření sochy Letnice bylo financováno firmou T-mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace.

Series Navigation<< Kamenná mohyla s větrnou růžicí na břehu Ohře v LevousíchSocha svatého Jana Nepomuckého v Košticích >>
Tagy