weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple na hřbitově v Chotyni

V jihovýchodním roku hřbitova v Chotyni je umístěna stavba, označovaná jako hřbitovní kaple.

Menší stavba částečně přesahuje půdorys hřbitova, odlišná (zřejmě modernější) přístavba je vně ohradní zdi a vede do ní nájezdová rampa. Hádám, že se jedná o objekt multifunkční, sloužící kdysi i jako márnice. Ovšem domněnky není jak ověřit, google nenajde vůbec nic.

Základ stavby je přibližně čtvercový, k ní je z venkovní strany přistavěna již zmíněná další část. Budova je vyzděna z neomítaných cihel, směrem do hřbitova (severní stěna) s neosovým vlevo umístěným trojúhelným štítem, v něm kruhové okno, pod ním trojice spojených obdélných oken s pískovcovým ostěním, prostřední okno vyšší. Vpravo o něco níž velké obloukové okno. Členitá střecha kryta pálenou taškou bobrovkou s hřebenáči, v úžlabí vyveden komín. V nejvyšším místě oplechovaná polygonální věžička s cibulovou střechou, na vysokém trnu malá makovice a kříž. Kolem západní stěny vyzděná přístupová plocha, částečně na terase, vyrovnávající sklon terénu. Blíže ke hřbitovu velká oblouková dvoudílná dřevěná vrata, vpravo od nich obdélný dveřní otvor. Za nízkou zídkou už mimo plochu hřbitova v nové omítnuté části dvoudílné dřevěné dveře, umožňující přístup z nájezdové rampy. Venkovní (jižní) stěna je bez okenních otvorů, hladce omítnuta.

Series NavigationKaple Čtrnácti svatých pomocníků v Grabštejně >>
Tagy