weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Fabiána před kaplí sv. Anny u kamenného mostu v Zákupech

V Mostecké ulici v Zákupech u kamenného mostu stojí na místě bývalého morového hřbitova kaple svaté Anny a před ní u schodiště dvojice soch. Jednou z nich je svatý Fabián.

Kaple i se sochami je zapsána od roku 1958 v Seznamu kulturních památek pod číslem 27967/5-3437.

Kaple stojí cca 20 m severně od průjezdní komunikace, od které vede přístupová komunikace. Těsně u této komunikace stojí sochy sv. Fabiána a sv. Šebestiána. Sochy před kaplí jsou dokladem náboženského vzedmutí spojeného s výtvarným uměním v době, kdy zákupské panství patřilo Anně Marii Františce velkovévodkyni Toskánské.

Socha biskupa, v pravé ruce knihu, v levé kříž. Kontrapost pravé nohy. Pískovec. 19. století.

Socha působí jako díla zručného řemeslníka, nikoli sochaře. Proporčně je vše v pořádku, ale provedení je bez detailu, bez výrazu, obličej je velmi jednoduchý.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého u zámku v ZákupechSocha sv. Šebestiána před kaplí sv. Anny u kamenného mostu v Zákupech >>
Tagy