weby pro nejsevernější čechy

Kříž s Kristem na kamenném mostě v Zákupech

V dnešní Mostecké ulici na starém zákupském mostě je umístěn kovový kříž s Kristem.

Spolu se sochami a křížem je silniční most od roku 1958 zapsán do soupisu celostátně chráněných kulturních památek pod číslem 31746/5-3436.

Střed parapetní zídky pravé části mostu dekoruje dosud na vrcholu středového pilíře osazený litinový krucifix s jednoduše profilovanou patkou, korpusem Krista a nápisovou tabulkou pocházející pravděpodobně z nějaké tehdy dobře dostupné slévárny. Osazení kříže do hmoty středového pilíře bylo pravděpodobně nedávno revidováno, kámen parapetu byl v hmotě a profilaci doplněn umělým materiálem. V dolní třetině stojny kříže lze nalézt (zřejmě nepůvodní?) nevelkou rozvilinovou konzolku. Kristus v obvyklé podobě tříhřebové varianty visí na kříži, oděn pouze bederní rouškou, jeho hlava je korunována trny. Litinový kříž byl v nedávné době restaurován.

Series Navigation<< Kříž smíření na mostě v ZákupechKříž v zahradě domu ev. č. 10 na Mírovém náměstí v Zákupech >>
Tagy