weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Anny u kamenného mostu v Zákupech

V Mostecké ulici v Zákupech u kamenného mostu stojí na místě bývalého morového hřbitova kaple svaté Anny.
Kaple svaté Anny stojí na břehu Svitávky v Zákupech. V 17. století byla kapličkou morového hřbitova, který již neexistuje. Je chráněna jako kulturní památka České republiky, v seznamu památek Národního památkového ústavu je zapsána pod chybným názvem Kaple sv. Marie.

V roce 1680 zasáhla Zákupy morová epidemie. Po ní zůstalo údajně živých jen 6 lidí. V tomto roce byla kaple postavena za panování zámeckého pána Julia Františka Sasko Lauenberského na morovém nouzovém hřbitově u Svitávky (tehdy zvané ZwitteBach). Hřbitov zde existoval ještě v 18. století.

Kaple byla dříve v péči Římskokatolické farnosti v Zákupech, nyní patří městu (zapsána jako obecní). Bohoslužby se zde nekonají.

Po záplavách v roce 2010 byla zčásti zatopena nedalekou Svitávkou i kaple. Po několika letech se městu podařilo získat dotaci a kapli nechat v roce 2015 zrenovovat. Dotaci městu poskytlo ve výši 210 000 Kč Ministerstvo kultury z dotačního programu Regenerace městské památkové zóny. Při renovaci byla opravena střecha, věžička, omítky, mříže, vyměněny dveře.

Kaple je zapsána od roku 1958 v Seznamu kulturních památek pod číslem 27967/5-3437.

Areál tvoří zděná kaple obdélného půdorysu se sanktusní věžičkou se zvonem ovládaným z místnosti oddělené od modlitebního prostoru a samostatně přístupné. Kaple stojí cca 20 m severně od průjezdní komunikace, od které vede přístupová komunikace. Těsně u této komunikace stojí sochy sv. Fabiána a sv. Šebestiána. Komunikace ke kapli je dále akcentována “stromořadím” tvořeným dvěma páry lip po stranách cesty. Sochy před kaplí jsou dokladem náboženského vzedmutí spojeného s výtvarným uměním v době, kdy zákupské panství patřilo Anně Marii Františce velkovévodkyni Toskánské.

Prostá obdélná kapličkas velkým sanktusíkem, jehož velikost se vůči zbytku stavby jeví poněkud předimenzovaná, připomíná nouzový morový hřbitov, zřízený na někdejším ostrově mezi hlavním ramenem a mlýnským náhonem Svitávky při epidemii roku 1680. Hřbitov, jehož existenci dodnes připomíná parcela číslo 495, byl využit snad při posledním ataku moru r. 1714, zrušen před koncem 18. století při josefínských reformách. Ohradní zeď zanikla možná až po II. světové válce.

Kaple má na čelní straně v obloukovém dveřním otvoru vsazeny dvoudílné dřevěné dveře s malými mřížovanými okénky. Trojúhelníkový štít, vybavený prázdnou nikou, je oddělen širokou jednoduchou římsou. Na pravé straně je malé oválné zamřížované okénko se šambránou a dřevěné dveře s vysokým pískovcovým prahem (samostatný přístup do věžičky, viz text výše). Zadní strana hladká bez oken, jen s římsou. Na levé straně je druhé, stejně tvarované protilehlé okénko. Sedlová střecha je kryta bobrovkou, sanktusník (snad krytý plechem?) s dřevěnou stolicí pro zvon má na jehlancové střeše cosi jako imitaci břidlice. Na vrcholu je tyč s makovicí a obrysovým křížem.

Series Navigation<< Mauzoleum JUDr. Franze Schmeykala v České LípěHřbitovní kaple svaté Honory u kostela svatých Petra a Pavla v Mimoni >>
Tagy