weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Barbory na kamenném mostě v Zákupech

V dnešní Mostecké ulici v Zákupech na starém zákupském mostě stojí na jeho východní straně socha svaté Barbory.

Na dvouobloukovém mostě z roku 1849 jsou kamenné sochy světců, které byly v roce 2012 zrenovovány. Přímo na mostě jsou to sochy svaté Apoleny (také zvané Apolonie) a Barbory. Sochy byly po roce 1945 postupně ničeny, jedna dnes již neexistující shozena do vody.

Spolu se sochami a křížem je silniční most od roku 1958 zapsán do soupisu celostátně chráněných kulturních památek pod číslem 31746/5-3436.

Pandánem k soše mučednice sv. Apolónie je pískovcová socha představující patronku dobré smrti a další z mučednic, sv. Barboru. Její socha je osazena na drobném soklu (shodném s podstavcem u sv. Apolónie) na parapetní zídce po pravé straně mostu. Socha (podobně jako sv. Apolónia) je v podživotní velikosti. Světice je oděna ve splývavý šat s ozdobnou ornamentikou v horní partii. Levou ruku si klade na prsa, v pravé ruce drží meč. Na plintu sochy se nalézá nápis: “S. BARBARA”. Při pravé noze světice se nachází obvyklá okrouhlá věž. Rok vzniku sochy byl odhadován současně s mostem, tedy k roku 1849 (zdrojem informací je Evidenční list nemovité kulturní památky ze 60. let 20. století od V. a I. Jirousových).

Series Navigation<< Socha sv. Šebestiána před kaplí sv. Anny u kamenného mostu v ZákupechSocha sv. Jana Křtitele v Mimoňské ulici v Zákupech >>
Tagy