weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Mikuláše v Lounech

Dominantu města Louny tvoří nepřehlédnutelný chrám svatého Mikuláše, stojící nedaleko Mírového náměstí v ulici Beneše z Loun.

Pokud někde obrázek Loun, těžko bude bez nezaměnitelné siluety této stavby. Nicméně – vyfotit něco smysluplného a pěkného přímo z města není úplně jednoduché, zástavba je tu docela hustá a chrám je stavba gigantická. A popsáno o ní bylo mnoho a mnoho stran…

Výběr z nejrůznějších zdrojů:

Kostel svatého Mikuláše je římskokatolický farní kostel v Lounech. Jedná se o jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. Je chráněn jako kulturní památka. Národní kulturní památkou pak byl vyhlášen roku 1995.

Byl postaven po požáru 25. března 1517 na místě původního kostela Povýšení svatého Kříže z poloviny 13. století (písemně připomínán roku 1384, podle jiných zdrojů již 1332) hutí královského architekta Benedikta Rejta z Pístova. Chrám, stavěný od roku 1520, byl dokončen roku 1538. Chrám je trojlodní, s krouženou klenbou, vnějším opěrným systémem a jehlancovou střechou.

Interiéru dominují tři mohutné dřevěné oltáře. Ty vyřezal v letech 1701–1706 sochař Jeroným Kohl se svým žákem Františkem Preissem. Autorem konstrukce byl Marek Nonnenmacher a obrazy namaloval Jan Jiří Schummer. Na konci 19. století byl kostel opraven pod vedením Josefa Mockera (1885-92) a počátkem 20. stol. Kamila Hilberta (1898-1902). U hlavního oltáře se v té době uvažovalo o jeho barevném nátěru, nakonec ale zůstal v původní podobě. Hlavní oltář Narození Páně uprostřed je ve stylu konzervativnějšího baroka, dva postranní patří mezi vůbec první akantové oltáře. Všechny tři jsou prací truhláře Marka Nonnenmachera. Řezba je vyvedena do impozantních detailů, obsahuje mnoho světců a biblických postav, andělů a barokního dekoru. Dvě z vysokých gotických vitráží s náboženskými motivy byly darovány místními občany z počátku 20. století, ostatní vitráže mají decentní, nefigurativní výplň.

Další opravy dokončeny v r. 1992.

Věž chrámu je 60 m vysoká, stavebním materiálem je pískovec. Počet schodů ve schodišťové vížce a uvnitř věže je dohromady asi 180. Ve věži je klenotnice (nepřístupná), kde bývaly umístěny významné městské listiny. Nad touto místností je veřejnosti přístupná část věže, kde visí pět zvonů. Na úrovni ochozu je byt hlásného, kde je možné si prohlédnout část starého kašírovaného betlému. Kostel je charakteristický svojí trojitou stanovou střechou nad lodí (dílo lounského tesaře mistra Eliáše) a presbytářem. Pýchou kostela je pozdně gotický vchod na jižní straně se síťovou klenbou a portálem zdobeným renesančními ornamenty kolem dveří. Perlou vnitřního vybavení chrámu je kamenná kazatelna z roku 1540 zdobená trojlístky a liliemi. Vchod na ni zkrášlují květy a dva andílci v renesančním slohu.

Původní evidenční list památky:

Síňové trojlodí se čtyřpatrovou věží ze starší stavby v severozápadním nároží a s trojchórovým závěrem; střední chór je uzavřen trojboce, postranní dvoustranně. 3 vchody, z nichž hlavní, z jižní strany, tvoří otevřená předsíňka s bohatou síťovou klenbou. Pažení dveří je sklenuto půlkruhem a zdobeno plochou výzdobou pásků, propletených stuhami a rozetami. Zazděný vchod na západní straně je zaklenut čtverým lomeným obloukem. Severní vchod je sklenutý půlkruhem s páskovou výzdobou. Čtyřhranná věž, zastřešená plochou hrotitou střechou, se čtyřmi věžičkami na nárožích, spojenými ochozem, je kryta břidlicí. Vstup do věže z pravidelných opukových kvádrů s pískovcovými nárožníky, je z půdy kostela. Okna nižších pater věže jsou úzká obdélníková, ve zvonici jsou 4 obloukem sklenutá velká okna, rámovaná profilovaným ostěním. Zdivo končí ochozem, zdobeným znaky, ornamenty a na rozích chrliči. Z ochozu vystupuje nízké patro s bývalým bytem hlásného. Na něm je ostrá sedlová střecha s trojitými vikýři, která má na nároží 4 jehlance. Kostel na obdélném půdorysu vnějších rozměrů 38 x 23 m je postaven z nepravidelných opukových kamenů, s nárožníky. 15 opěráků dosahujících až pod okap se střídá se 16 vysokými gotickými okny s původní kružbou. K západní stěně je přistavěno schodiště na kruchtu a věž. Severní strana má nízký čtverhranný přístavek pro sakristii, postavenou v baroku. U jižní strany je přístavek otevřeného schodiště.Loď má trojitou stanovou střechu. Vše je kryto břidlicí. Trojlodí děleno šesti osmibokými pilíři, sklenuto žebr. krouženou klenbou s přetínavými žebry. Klenba uprostřed kostela dosahuje výšky 17,7 m. Na stěnách se žebra sbíhají do konsol v podobě květů. Každá loď má 4 kruhové svorníky. Kněžiště oddělují jen 2 schůdky. Poprsní zeď kruchty, umístěné v západní straně lodi mezi věží a hlavním vchodem, je zdobena gotickými kružbami a uprostřed městským znakem.

Series Navigation<< Zvonice MerbolticeKostel Všech svatých v Libochovicích >>
Tagy