weby pro nejsevernější čechy

Kaple Bořkov

Na okraji vsi Bořkov (německy Borkow), části obce Slaná v okrese Semily v Libereckém kraji, ve svahu nad křižovatkou silnic 283 a 289 stojí ve stínu obrovské lípy mezi domy kaplička.

Bohužel – mapy.cz pouze konstatují její existenci bez jakýchkoli podrobností, kaplička není kulturní památkou, tudíž o ní není nic ani v Památkovém katalogu. Alespoň web obce Slaná, pod niž Bořkov spadá, ve výčtu zmiňuje „zvonici v Bořkově u čp. 1“, což by podle map měla být právě tato kaplička. Odpovídá tomu dřevěná nástavba na střeše a provaz ze stropu, viditelný jedním z rozbitých oken.

Stavba ač silně zanedbaná, není v úplně katastrofálním stavu. Odhadem čtvercový půdorys zděné stavby, která má na boku vyšší dělená oblouková okna. Na čelní straně, která je obrácena ze svahu a nevede k ní žádná jasná cesta, nese dveřní oblouk letopočet 1883. Uvnitř naproti dveřím ve stěně bez oken nika, v níž je umístěno několik obrazů.

Nejzajímavější na kapličce či zvonici je fakt, že stojí na začátku zdejší „ztracené“ křížové cesty. Ovšem zda (a jestli vůbec) spolu souvisí, to určit nedokážu.

To je vše, co jsem schopen konstatovat. Možná nějaký místní písmák a znalec něco víc ví, ale mně se nepodařilo nic zjistit.

Series Navigation<< Kaple Bolestné Panny Marie v Nových Dvorech u Lomnice nad PopelkouKaple na Kalvárii u Mařenic >>
Tagy