weby pro nejsevernější čechy

Soubor soch u kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou

This entry is part 30 of 105 in the series Sochy, skulptury, statue, kašny

V areálu barokního katolického kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou se nachází trojice soch.

Patří mezi ty, o nichž slušnou informaci lze najít velmi těžko. Památkový katalog popisuje celý areál a existenci soch pouze konstatuje: Areál doplňují barokní sochy světců umístěné při vstupu a západně od kostela.

Ze seznamu pramenů lze alespoň zjistit, o které svaté se jedná – na bráně stojí sv. Josefa a Archanděl Michael, samostatné sochy v trávníku před kostelem mají být sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Křtitel.

Obecní web je kupodivu sdílnější – Bránu před kostelem střeží rokokové kamenné sochy sv. Josefa a archanděla Michaela pořízené J. T. Schöpferem roku 1761 (podle wiki 1759). U schodů před kostelem se nacházejí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Křtitele roku 1708. Z niky ve věži kostela shlíží restaurovaná dřevěná socha sv. Bartoloměje.

Když jsem na místě v roce 2013 dokumentoval, socha sv. Jana Nepomuckého mi zcela unikla (zamčená kovová vrata a na levé straně vzrostlý strom). Snad se tam někdy vrátím, důvodů je mnoho – sochy prošly restaurováním (dokončeno 2018), v ohradní zdi bývalého hřbitova jsou kapličky křížové cesty, na náměstí se tyčí obnovený sloup se sousoším sv. Anny Samotřetí.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v ChudoplesíchSocha sv. Jana Nepomuckého v Tisové u Tachova >>
Tagy