weby pro nejsevernější čechy

Soubor soch u kostela svatého Bartoloměje v Hrádku nad Nisou

V areálu barokního katolického kostela svatého Bartoloměje v Hrádku nad Nisou se nachází několik soch.

Patří mezi ty, o nichž slušnou informaci lze najít velmi těžko. Památkový katalog popisuje celý areál a existenci soch pouze konstatuje: Areál doplňují barokní sochy světců umístěné při vstupu a západně od kostela.

Ze seznamu pramenů lze alespoň zjistit, o které svaté se jedná – na bráně stojí sv. Josefa a Archanděl Michael, samostatné sochy v trávníku před kostelem mají být sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Křtitel.

Obecní web je kupodivu sdílnější – Bránu před kostelem střeží rokokové kamenné sochy sv. Josefa a archanděla Michaela pořízené J. T. Schöpferem roku 1761 (podle wiki 1759). U schodů před kostelem se nacházejí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Křtitele roku 1708. Z niky ve věži kostela shlíží restaurovaná dřevěná socha sv. Bartoloměje.

Když jsem na místě v roce 2013 dokumentoval, socha sv. Jana Nepomuckého mi zcela unikla (zamčená kovová vrata a na levé straně vzrostlý strom). Snad se tam někdy vrátím, důvodů je mnoho – sochy prošly restaurováním (dokončeno 2018), v ohradní zdi bývalého hřbitova jsou kapličky křížové cesty, na náměstí se tyčí obnovený sloup se sousoším sv. Anny Samotřetí.

Ani v souvislosti s restaurováním soch se mi nepodařilo najít o nich příliš podrobností:

Sochy Sv. Jan Křtitele a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje byly na podzim roku 2017 demontovány z podstavců a převezeny do ateliéru zhotovitele. Byl proveden restaurátorský průzkum, odstranění nepůvodních doplňků a očištění povrchu kamene. Po stabilizaci vlhkosti v kameni na potřebnou úroveň bylo provedeno celkové povrchové chemické zpevnění kamene, bylo  provedeno osazení nosných nerezových armatur a plastické doplnění. Doplněn byl  krucifix a poškozené části  rukou sochy Sv. Jana Nepomuckého. Výraznou proměnou prošlo sousoší sv. Jana Křtitele, kde změny doznala řada detailů, ale natočena byla i celá kompozice. Všechny tyto zásahy byly vedeny snahou přiblížit dochované dílo vzhledově co nejvíce originálu, ale přiznat i to, že sochy jsou již 300 let staré.

Restaurování soch v areálu kostela sv. Bartoloměje započalo již na počátku listopadu roku 2017 na soše sv. Jana Nepomuckého i na sousoší sv. Jan Křtitele. Sochy byly nejprve sneseny ze svých podstavců, ze kterých po celá staletí shlížely na prostranství před kostelem. Potom byly za účasti odborníků  naloženy a vydaly se na cestu do restaurátorského ateliéru.  Poté započal  podrobný restaurátorský průzkum povrchu, zda se nedochovala v hloubkách původní polychromie. Zároveň započalo řízené vysychání, omytí povrchu, měkčení krust a zpevnění degradujících partií původního pískovce. Pískovec je sice materiál velmi ušlechtilý a mimořádně vhodný pro sochařskou práci, problémem je však jeho malá odolnost proti povětrnostním vlivům. Dříve tomu naši předkové čelili tzv. polychromií, nebo-li nátěry a malbou soch. Ta sochy původně zdobila, ale také je chránila před výkyvy počasí. Polychromie ale vzala většinou zasvé, naopak povrch soch začal degradovat tím, že postupně reagoval s látkami  obsaženými ve vzduchu. Na povrchu soch se začaly objevovat tvrdé krusty, které se postupně oddělovaly od základu. Časem by tak socha zcela ztratila svoji původní modelaci. Proto bylo nezbytné provést odborné odmývání, měkčení a stabilizaci povrchu soch. Teprve poté mohla  proběhnout biosanace – preventivní ochrana proti růstu lišejníků a mechů. Následně pak mohou proběhnou práce na doplnění poškozených partií nově vsazovaným a nebo umělým kamenem.
Restaurování soch probíhá v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, který je podpořen  prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce Sasko – Česká republika z prostředků Evropské unie. Akce byla podpořena také Městem Hrádek nad Nisou.

Téměř rok trvající náročné práce na výše uvedeném díle byly dokončeny ve čtvrtek  26. 7. 2018. Sochy Archanděla Michaela a sv. Josefa byly zrestaurovány na místě, Sochy sv. Jana Nepomuckého a sousoší sv. Jana Křtitele bylo provedeno v ateliéru Vankol. Na místě pak byly zrestaurovány podstavce soch. Původní podstavce nesly také nápisová pole s označením soch.

Aktualizace 2021: Trvalo to dlouho, než se našla příležitost. Opravené sochy byly volně přístupné, brána otevřena, pískovec stále ještě svítí „novotou“. Tentokrát jsem se dostal bez problémů i ke svatému Janu.

Series Navigation<< Soubor soch na zdi bývalého augustiniánského kláštera v DomažlicíchSocha sv. Jana Nepomuckého v Tisové u Tachova >>
Tagy