weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého na návsi v Leské

Na návsi v obci Leská (část Třebívlic) stojí kaple svatého Jana Nepomuckého.

Jako u mnoha jiných, ani o této kapli nelze vypátrat podrobnosti z její historie. Uvnitř (kaple je kupodivu otevřená!) se lze v popisu zde umístěné netradiční křížové cesty dočíst jen tolik, že kaplička měla namále a jen o vlas unikla svému zániku. A že místní se z ní snaží vytvořit středobod obce…

V trojúhelníku, vytvořeném vozovkou kolem dokola, v prudším svahu, stojí zděná omítaná kaple se vstupem na jižní, nejníže položené straně. Plocha kolem základů kaple je vydlážděna, hrubě omítnutý předstupující základy jsou kryty oplechováním. Půdorys kaple je obdélný, zadní (oltářní) část je zakončena polygonálně.

Čelní stěna s trojúhelným štítem má na rozích široké sloupy s hlavicí, nesoucí štít a střechu. Na čelní straně sloupů tři rýhy, hlavice jsou shora kryty bobrovkou (stejně jako střecha). Dveřní otvor obloukový, vyplněn dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Oblouk nade dveřmi prosklen. Na bocích dveřního otvoru na fasádě tvarované sloupky, vynášející oblouk z bosovaných kvádrů s klenákem, nad nímž je na fasádě malý křížek. Uprostřed štítu kruhové okno, horní hrany štítu zdobeny velkým zubořezem. Na bočních stěnách rám tvořený lizény a jedno obloukové okno se širokým parapetem, krytým dlažbou. Zadní stěny taktéž rámovány, jedno kruhové okno a pod ním zřejmě ventilační otvor. Střecha, jak řečeno, kryta bobrovkou a hřebenáči. V přední části hřebene velká oplechovaná věž – zvonice hexagonálního půdorysu. Je vidět menší zvon (k němuž uvnitř kaple vede provaz). Plechová cibulová střecha nese šestiboký jehlan zakončený malou makovicí, na níž stojí kovový kříž.

Kaple, jak již zmíněno, je odemčena. Podlahu kryje cihlová dlažba, pod kruhovým oknem v zadní části je dvoustupňový oltářní stůl. Na stěnách pár obrázků, ale především nezvyklá křížová cesta výtvarnice Markéty Píchové, vytvořená původně pro kostel svatých Petra a Pavla v Kostelní Bříze ve Slavkovském lese.

Series Navigation<< Kaple svatého Prokopa ve Skalici u TřebívlicKostel Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi >>
Tagy