weby pro nejsevernější čechy

Ambity křížové cesty u kostela svatého Jiří ve Chřibské

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Součástí areálu kostela svatého Jiří ve Chřibské jsou dvouramenné ambity, v nichž bývala umístěna křížová cesta.

Kostel, v němž jsem byl bezpočtukrát, protože se v něm díky Sdružení Tadeáše Haenkeho pořád něco dělo a děje. Různá denní i roční doba, hudba ve všech podobách či betlém nebo zpřístupnění věže. Kolem kostela ambity po zaniklé křížové cestě, pomníky na přilehlém hřbitově…

Na webu Lužických hor:

Před kostelem je dvouramenná Křížová chodba se čtyřmi nárožními kaplemi, přerušená uprostřed širokým vstupem. Podnět k její stavbě dal františkán Rudolf Horn, který k tomu získal v roce 1736 povolení od papeže Klementa XII. Stavět se ale kvůli válce a nouzi začalo až v roce 1760. V kaplích pak byly umístěné malované rokokové oltáře a v Křížové chodbě viselo 14 obrazů křížové cesty v rokokových řezaných rámech, vysvěcených 22. října 1769. Do vnější zdi kaple, stojící po pravé straně vstupní brány, nechal Eduard Lehmann roku 1898 vsadit pamětní desku chorvatského hraničáře Jakoba Mitereho, který zemřel ve zdejším špitálu na následky zranění, utržených v bitvě proti Prusům u Dolní Chřibské v srpnu 1778. V létě roku 1909 byla křížová chodba opravena, ale ve 2. polovině 20. století opět zchátrala a nyní se postupně rekonstruuje.

Na wiki (doplněno z dalších zdrojů):

Na jižní straně hřbitova při vstupu do města se nacházejí dvě ramena ambitů. Jsou na segmentovém půdorysu se čtvercovými nárožími kaplemi, které jsou datované roky 1760 a 1761. V ambitech se nacházejí zastavení křížové cesty v rokokových řezaných rámech. V kaplích jsou rokokové oltáříky. Na boční straně kaple jihozápadního úseku ambitů je figurální náhrobník z roku 1665. 

Od r. 2011 probíhá rekonstrukce křížové chodby, kterou hradí vlastník ambitu Město Chřibská. 

Kostel je kulturní památkou:

křížová chodba I.

Areál kostela na jihu uzavírají dvě samostatná křídla křížové cesty, vystavěná v letech 1760-1769. Obě křídla chodby jsou postavena na půdorysu segmentového oblouku. Na koncích křídel stojí kaple na čtvercovém půdorysu s půlkruhovým závěrem.

křížová chodba II.

Areál kostela na jihu uzavírají dvě samostatná křídla křížové cesty, vystavěná v letech 1760-1769. Obě křídla chodby jsou postavena na půdorysu segmentového oblouku. Na koncích křídel stojí kaple na čtvercovém půdorysu s půlkruhovým závěrem.

Původní evidenční list památky:

Před jižní stěnou kostela na půdorysu půlelipsy 2 ambity křížové chodby se 4 obdélnými kaplemi v nárožích. V ose kaple segmentově zaklenutý portál, závěr půlkruhový. Stěny členěny pilastry, nad korunní římsou průčelí uzavřeno segmentovým štítem s oválným nápisovým polem. Nárožní kaple při vstupu datovány vlevo 1760, vpravo 1763, na vrcholu těchto kaplí sochy andělů. Ambity plochostropé, v mělkých nikách obrazy zastavení.

V ambitech zastavení Křížové cesty v rokokových řezaných rámech, v kaplích rokokové oltáříky. V ose kaple segmentově zaklenutý portál, závět půlkruhový. Na boční straně kaple jihozápadního úseku ambitů figurální náhrobní z roku 1665. Stav špatný, oprava krytiny na ambitech v roce 1974.

Pokud mne paměť neklame, nikdy jsem výše popisované obrazy zastavení a oltáříky neviděl, neumím říct, kdy byly z chodeb odstraněny a kam. Zažil jsem ambity už jako trosku… Postupně jsou opravovány, jednou by snad měly sloužit společně s farou jako expozice zdejší zaniklé sklárny – jsou tak příležitostně využívány při různých místních obecních akcích.

Series Navigation<< Fara u kostela Navštívení Panny Marie v LobendavěBývalé děkanství u kostela svatého Jiří v Horním Slavkově >>
Tagy