weby pro nejsevernější čechy

Mariánská skalní kaple v Modlivém dole

Některá místa jsou ikonická a pro svůj region typická. Stačí jediný pohled a člověku bleskne – jasně, vím. Pak už jde jen o to, jestli tam byl někdy osobně.

Kousek za Sloupem, po silnici kolem lesního divadla, a jste v maličké obci Svojkov. Na jedné straně hrad, na druhé rozcestník turistických cest a výšlap (po červené a zelené) k jedné z nejznámějších památek Českolipska, k poutnímu místu, kapli v Modlivém dole.

Prameny o jeho historii se mírně rozchází v detailech a letech, takže opět malý kompilát z různých webů a infotabulí přímo na místě:

Modlivý důl je romantické zalesněné skalnaté údolí, které se táhne cca 1 km mezi pískovcovými skalami Ralské pahorkatiny pod Slavíčkem (535 m n. m.) a Tisovým vrchem (540 m n. m.) na severovýchodním okraji Svojkova (12 km od České Lípy).

Dříve byla skalnatá rokle nazývána Smolný důl, podle místních uhlířů, kteří zde měli vedle milířů i smolné pece, v nichž vařili kolomaz. Později zde bylo vytvořeno poutní místo, které bylo opředeno různými pověstmi.

Podle jedné z nich tu dobrovolně zemřeli rytíř Jaroslav ze Svojkova s dcerou sládka z Velenic, kteří se velmi milovali, ale rytířovi rodiče jim jejich lásku nepřáli.

Jiná pověst vypráví, že v roce 1680 žil v myslivně na pokraji dolu fořt se svou krásnou dcerou Annemarií. Dívka si oblíbila dva nápadníky, bohatého selského synka a studenta, syna nájemce pihelského pivovaru. Mladý sedlák ze žárlivosti svého soka zabil a tělo nebohého odvlekl do skal na místo nynější kaple. Zločin nikdy nebyl vyšetřen.

Na základě těchto legendy zde poprvé byl pověšen svatý obrázek Panny Marie a Ježíše roku 1704 čeledínem ze statku. V roce 1750 pověsil nový vysvěcený mariánský obrázek pomocník ve svojkovském pivovaru sládek Melzer, aby zaplašil duchy na tomto místě. Vrchnost pak nechala hustý les trochu prosvětlit a u obrázku se začali zastavovat pocestní. Časem se krajinou rozšířily zprávy o zázračně vyslyšených modlitbách.

V roce 1772 byly vyslyšeny prosby svobodné paní baronky von Czerwelli ze Svojkova a ta na místě dala zřídit dřevěnou kapličku, do níž byl Melzerův obrázek přenesen. V témže roce bylo z České Lípy vypraveno první procesí, aby vyprosilo odvrácení morové a cholerové epidemie. Počet návštěvníků tohoto místa se zvětšoval a z okolí sem mířila celá procesí a tak se údolí stalo poutním místem.

Farář ze Sloupu společně s vrchností poutě do Modlivého dolu striktně odmítali jako modlářství, farář nelibě nesl, že mu věřící občas místo do kostela chodili do lesa. Nechávali odtud proto odstraňovat svaté obrázky i tabulky s poděkováním za vyslyšené prosby. V září 1806 dokonce biskupská konzistoř v Litoměřicích nařídila, aby z kaple byly odstraněny sochy Ježíše a Panny Marie. Vzápětí ale obě sochy z kaple zmizely a byly nalezeny až po několika měsících ukryté v jedné z odlehlých roklí. Odtud pak byly slavnostně přeneseny do Sloupu a 26. července 1807 vystaveny v tamním kostele. Od té doby na místo směřovalo stále méně lidí a velké poutě ke skalní kapli ustaly. K obnovení poutí do Modlivého dolu došlo až za epidemií cholery v letech 1832 a 1850, kdy sem opět směřovala prosebná procesí i z České Lípy.

Koncem 18. století byla dřevěná kaplička zbourána a hraběnka Alžběta Kinská nechala vytesat novou kapli do skalní stěny. Práci provedl svojkovský zedník Josef Sacher. V roce 1836 bylo průčelí kaple vyzdobeno gotickým portálem, který vytvořil sloupský sochař Antonín Wagner. Uvnitř kaple byl umístěn pozoruhodný milostný obraz Panny Marie od malířky Eugenie Hauptmann-Sommerové a na stromech kolem kaple visely svaté obrázky. Náboženský kult se zde od počátku silně prolínal s divokou krásou romantického údolí.

Církev ke zdejším poutím svůj názor změnila teprve koncem 19. století, kdy byla kaple na pokyn hraběnky Kinské zasvěcena Panně Marii Lourdské, a její vnitřek byl roku 1903 upraven na lourdskou jeskyni. I potom sem směřovala procesí z širokého okolí a modlit se sem chodil v letech 1840-1850 i bývalý císař Ferdinand V. při svých projížďkách ze zámku v nedalekých Zákupech.

Ze Svojkova od myslivny podél cesty byla ke kapli upravena křížová cesta a dále k východu vedlo dlouhé schodiště k oratoriu na konci rokle. Byl to uměle vytesaný skalní výklenek s pískovcovou plastikou Ukřižování od sloupského sochaře Josefa Maxe staršího.

Po 2. světové válce bylo poutní místo z větší části zničeno, takže dodnes zůstala zachována jen skalní kaple a prázdný výklenek oratoře.V roce 2001 byla na oltář dodána a vysvěcena nové socha Panny Marie na místo původní ukradené a na počátku údolí u Svojkova byl na začátku bývalé křížové cesty postaven dřevěný kříž.

Na skále naproti kapli byl založen malý horolezecký hřbitov a okolní skály jsou častým cílem horolezců. Od roku 1996 každoročně 1. května je na poutním místě zahajován mší svatou mariánský měsíc.

V roce 2016 proběhla obnova poutního místa, byla zhotovena nová křížová cesta, opravena kaple a k oratoriu zhotoveno nové dřevěné schodiště.

Series Navigation<< Kaple sv. Anny v Dlouhém DoleHřbitovní kaple v Jablonném v Podještědí >>
Tagy