weby pro nejsevernější čechy

Knappův kříž u domu čp. 58 v Krásném Buku

Na loučce přes silnici naproti domu čp. 58 v Krásném Buku stojí na okraji remízku poněkud našišato Knappův kříž.

Ač je obvykle kniha Natalie Belisové Putování po duchovním panství Krásnolipska (vydal ing. Vladimír Hanák 2005) spolehlivým a obsažným zdrojem informací o místních památkách, tentokrát jsem poněkud zaskočen. Nenašel jsem o tomto kříži ani zmínku…

V travnaté ploše daleko od cesty stojí ne zrovna rovně na kamenné základně nízký bíle nabarvený sokl obdélného půdorysu. Ve spodní části širší, ukončený profilovanou lištou. Vlastní tělo soklu nese na třech stranách vystouplé rámované pole s rohovými uchy a reliéfní girlandou v horní části. Přesahující hlavice je tvořena ve spodní části trojúhelnými štíty se vpadlým středem (s výjimkou zadního, který je celý plochý). V nejnižším místě styku jednotlivých štítů reliéfní ozdoba s volutami. Nad štíty projmutá část, v rozích rostlinný dekor, na ploše dvě zkřížené větvičky. Na horní ploše kovová přišroubovaná deska, na níž je upevněn jednoduchý kříž se zadní vzpěrou. Na kříži plechová silueta ukřižovaného Krista, nad jeho hlavou praporek INRI.

Series Navigation<< Kirschnerův kříž u domu čp. 170 v ulici Francouzská v Hrádku nad NisouGrohmannův kříž na rozcestí naproti domu čp. 667 ve Sněžné >>
Tagy