weby pro nejsevernější čechy

Kaple Anděla Strážce na Valdeku

U silnice v obci Valdek stojí kaple Anděla Strážce.

Na wiki:

Kaple Anděla Strážce (německy Schutzengel Kapelle) je novogotická kaple ve vsi Valdek (místní část Starých Křečan), která pochází z roku 1930.

Vesnice Valdek byla založena na sklonku 18. století a původně byla farně příslušná k Rumburku. Po dokončení kostela svatého Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech přešla pod starokřečanskou farnost, i když někteří věřící docházeli od poloviny 19. století do kostela svatého Vavřince v Království. Obecní kaple při hlavní silnici byla postavena roku 1930 nákladem obce a zejména místních dárců. Zvon v sanktusníku soužil k polednímu a večernímu vyzvánění a oznamování úmrtí, pravidelné nedělní bohoslužby se v kapli nekonaly. Mše svaté byly slouženy příležitostně a na svátek svatých Andělů strážných (2. října). V období po druhé světové válce přestala být kaple využívána. Od konce 20. století je v ní první zářijovou neděli sloužena mše svatá na začátek školního roku.

Kaple Anděla Strážce je v majetku obce Staré Křečany, pod kterou Valdek od roku 1850 spadá, a není památkově chráněná.

Jednolodní neorientovaná kaple stojí na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem. Je postavena v novogotickém slohu. Z přední části střechy vybíhá vysoký sanktusník. V interiéru se dochoval původní dřevěný hlavní oltář a lavice.

Zničené kostely:

Přední část střechy je na pravé straně opravená, poškozená zůstává v zadní části, kde chybí několik hřebenáčů. Omítka je mírně poškozená.

Před kaplí vyrovnaný terén slouží často jako parkovací plocha (ono jinde v okolí zrovna moc zastavit nejde). Tato terasa vyrovnává pokles terénu na louku pod silnicí – vchod do kaple je na úrovni silnice, samotná stavba pak stojí na pěti řadách pískovcových kvádrů. Na obou bocích kaple tři lomená okna, stejné (jedno) okna je na kosé straně závěru kaple, zadní stěna bez okna. Nároží závěru jsou bosována štukovými kvádry. Střecha kryta pálenou taškou, polygonální sanktusník oplechován, nad malou makovicí útlý kříž.

Series Navigation<< Kostel svatého Bartoloměje ve Velkém ŠenověHřbitovní kaple na hřbitově v Lipové >>
Tagy