weby pro nejsevernější čechy

Kříž u rozcestí ke koupališti v Kamenickém Šenově

V severní části Kamenického Šenova ve Smetanově ulici u rozcestí, kde odbočuje místní komunikace ke zdejší křížové cestě a koupališti, stojí kříž.

V podstatě podivný artefakt. Mohyla halabala seskládaná z různorodých kamenů, do ní zastrčený prostý dřevěný kříž, vytvořený z klacků. Jenže ono tak úplně nejde o kříž – jedná se o připomínku zde kdysi stojící (a zničené) kaple Nejsvětější Trojice:

Roku 1846 byla vystavěna kaple na náklady Franze Kreibicha ze statku čp. 107. Vysvěcena byla (dle farních záznamů) dne 14. 9. 1846 na svátek Povýšení sv. Kříže. Roku 1849 s pomocí několika dobrodinců nechal Kreibich kapli rozšířit a vybavit malými varhanami a vším vybavením k provádění bohoslužeb. Kaple byla znovu vysvěcena dne 26. 5. 1850 o svátku Nejsvětější Trojice. Od tohoto roku až do 50. let 20. století zde byla na svátek Nejsvětější Trojice konána pouť.

Jednalo se o velkou mešní kapli s obdélnou lodí a dřevěnou věží nad presbytářem a sanktusníkem. Měla také věž s ciferníky, hodinovým strojem a zvonem k odbíjení. Svým způsobem se jednalo o zmenšeninu kostela se vším všudy. Jaké obrazy či sochy byly v interiéru kaple, není písemně ani fotograficky doposud známo. V knize Tomáše Horáka (Varhany a varhanáři na Českolipsku) je k roku 1858 doložen záznam, který uvádí na zdejším kůru malý pozitiv ceněný na 25 zlatých. Ke 100. výročí postavení kaple v roce 1948 darovala firma Elias Palme skleněný lustr.

Ve farních záznamech děkana Kunze ze 14. 2. 1973 je uvedeno: „Poslední generální oprava vnitřku i vnějšku byla provedena v roce 1950, a to stavebním mistrem Jar. Ryšánkem. Velkými dobrodinci tohoto kostelíka byl jistý Karsch v České Kamenici a paní Laura Strobachová. Poslední menší oprava byla provedena přibližně v roce 1965 na náklad Městského národního výboru v Kamenickém Šenově.“ Páter Stanislav Bečička, který v roce 1973 přebíral farnost po děkanu Kunzovi, se i nadále staral o tuto kapli, i když nepatřila církvi. Přestože kaple byla památkově chráněná, byla se souhlasem Městského národního výboru v Kamenickém Šenově zbořena na jaře 1974 Petrem Měrkou, který použil kameny z jejího zdiva na stavbu garáže asi 50 m odtud. Kompletní vnitřní zařízení včetně varhan, bylo buď při bourání zničeno, nebo dříve rozkradeno.

Památková ochrana kaple byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena až dne 16. 9. 1987.

Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Jana Linhartová z Horní Kamenice).

Zdroj: Občanské sdružení „Na Výsluní“, Kamenický Šenov

Series Navigation<< Kříž u Hraničního vrchu jižně od MikulášovicKříž ve Smetanově ulici v Kamenickém Šenově >>
Tagy