weby pro nejsevernější čechy

Sousoší svatého Víta, svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava v Děčíně na Staroměstském mostě

Na kamenném Staroměstském mostě přes Ploučnici v Děčíně stojí sousoší tří světců, jehož autorem je Jan Brokoff.
Na mostě, o němž vlastně ví málokdo, protože všichni se ženou auty vysoko nad ním, stojí barokní perla. Nad jeho středním pilířem se nachází sousoší tří českých patronů –  sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Václava, pocházející z roku 1714. Autorem je sochař Michal Jan Josef Brokoff. Sousoší je památkově chráněno od roku 1966.

Pískovcové sousoší je osazeno na bohatě tvarovaném vysokém podstavci. Na soklu jsou reliéfy s výjevy umučení sochařsky ztvárněných světců. Podstavec byl dříve bez věrohodného odůvodnění připisován J. B. Santinimu-Aichelovi.

Masivní soklová architektura vybíhá ve střední části na trojbokém půdorysu vpřed a je ukončena okosenou hranou s plastickou girlandou, pod níž se nachází letopočet 1714. Její postranní, lehce konkávně projmuté části jsou opatřeny vysokými reliéfy představujícími po pravé straně zpověď královny Žofie a po levé svržení budoucího světce Jana z Pomuku z mostu do Vltavy.

Postranní pilíře, završené fragmenty roztrženého frontonu, na nichž spočívají sochy sv. Víta a sv. Václava, nesou na bocích reliéfy mučednické smrti sv. Víta v kotli vroucí vody a sv. Václava zavražděného u kostelních dveří ve Staré Boleslavi.

Soklovou architekturu završují tři sochy zemských patronů. Uprostřed je sv. Jan Nepomucký, který pokleká z profilu před centrálním kamenným křížem s korpusem Krista na soklíku, který ve zmenšené formě opakuje půdorys střední části soklové architektury; u jeho nohou byla umístěna sféra (dnes absentuje) jako symbol světcova věhlasu. Vlevo stojí v kontrapostu socha sv. Víta ve zbroji a knížecí čapce s levou rukou na hrudi a se dvěma lvy u levé nohy. Vpravo pak se směrem ke středu natáčí v lehkém kontrapostu postava sv. Václava se štítem u levé nohy, který pravou rukou přidržuje diagonálně orientovanou žerď lehce rozvinutého praporce, splývavými záhyby vytvářejícího pozadí středového krucifixu.

Podle evidované zprávy bylo provedeno poslední restaurování sousoší v roce 2001 restaurátorem Ivanem Hamáčkem. V březnu roku 2019 byla vypsána veřejná zakázka na restaurování. Vybíralo se ze 4 nabídeksmlouva na provedení práce byla podepsána v květnu 2019.

Series Navigation<< Lysá nad Labem, barokní město Šporkovo
Tagy