weby pro nejsevernější čechy

Dolanský vodopád

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

V nečekané rybníkářské krajině, rozkládající se na okraji Máchova kraje mezi Holany a Stvolínky, je k vidění na Dolanském rybníku jeden z umělých vodopádů.

Na trase červené turistické značky mezi Dolanským a Hrázským rybníkem stával kdysi mlýn. Potok zde vznikající odtokem vody z obou zmíněných rybníků nese jméno Bobří. Na výpusti z Dolanského rybníka je kamenný mostek se sochami, za ním menší vodní plocha, z ní přepad do v pískovci vyhloubené strouhy, z níž do další vodní plochy z výše cca 3,3 metru vytéká voda. Na rozdíl od vodopádů přirozených je tu tudíž vody stále poměrně dostatek a tak je nač se dívat…

O výklenku, vytesaném ve skále kousek od vodopádu směrem k cestě, jsem nenašel nic – snad patřil k mlýnu. Stejně tak mi velkou neznámou zůstává obezděný otvor do země, na jehož dně je vidět voda, který je mezi cestou k mostu a tesanou strouhou (je snad ve skále další, skrytá strouha?).

Další tipy na výlet najdete na stránkách Brána do Čech


Series Navigation<< Skleněné vodopádyTambušské vodopády >>
Tagy