weby pro nejsevernější čechy

Klopotský vodopád

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Přímo na státní hranici s Německem, mimo běžné turistické trasy, je kousek od Labe na Klopotském potoce k vidění stejnojmenný vodopád.

Jedná se o vodopád umělý. Jeho jméno souvisí se zaniklou částí obce Dolní Žleb – Klopoty, která se rozkládala ve svahu nad Labem. Počeštěná podoba pochází z původního jména potoka Globt / Gelobtbach.

Od železniční stanice v Dolním Žlebu je vodopád přístupný po (zatím) neznačené stezce (v roce 2018 by mělo dojít k turistickému proznačení). Odvážní se mohou držet cesty mezi dávno zaniklými staveními důsledně až do konce, ti moudřejší poslechnou směrové tabulky a závěrečné fázi, v níž se cesta ztrácí v pralesní džungli, raději obejdou po pěšině, vedoucí o něco výše. Lze také mastňácky z Dolního Žlebu využít mezinárodní cyklostezku podél řeky a na hraničním přechodu (Děčín/Bad Schandau) uhnout vlevo podél potoka kolem bývalého mlýna Gelobtbachmühle, pro jehož potřeby bylo toto vodní dílo vybudováno.

Ať už tak či onak – samotný výstup k jezírku, jak je nazývána umělá vodní nádrž pod skalním masivem a do něhož vodopád ústí, není nejjednodušší. Vede tu dlážděná cesta, po níž se ovšem nedá takřka jít pro její neuvěřitelný sklon. Má obrazotvornost zcela selhává a nedovedu si představit, jak byla užívána (obdobně, jako je mi záhadou, z čeho a jak mohli žít obyvatelé zaniklých Klopot). Cesta ve stejném stylu pokračuje kolem nádrže-jezírka do romantické rokle, kterou protéká Klopotský potok.

Tři metry vysoký vodopád byl spolu s nádrží – umělým jezírkem, kam voda přepadává, součástí napájecí soustavy zmíněného bývalého mlýna. Nápis v těsné blízkosti vodopádu je zřejmě připomínkou toho, kdo jej vybudoval. Nese datum 5. 10. 1856 a jméno Theodora Schneidera.

Údajně se najdou odvážlivci, kteří si tu jsou schopni užít příjemné koupání stranou od lidí. Neumím posoudit. A hloubku lze asi odvozovat jen z výšky čelní stěny, z níž voda přepadem pokračuje směrem dál dolů k Labi.

V červnu 2018 čekalo na účastníky jedné z exkurzí Okolo dráhy národního parku zvláštní překvapení – nádrž vypuštěná, pomocí hasičských hadic část toku potoka odkloněná. Konečně se tedy odhalilo, jak je nádrž hluboká, vodopád se „prodloužil“ až na dno a odkryl se další nápis na stěně vlevo od vodopádu. Jméno stejné, datum 15. 5. 1890.

Series Navigation<< Bukový vodopádHeřmanický vodopád >>
Tagy