weby pro nejsevernější čechy

Pekelský vodopád

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Dalším z vodopádů v okolí Ústí nad Labem je vodopád Pekelský, nacházející se na stejnojmenném potoce (někdy označovaném jako Mlýnišťský) mezi Krásným Březnem a Žežicemi, pod osadou Mlýniště.

Na úvod snad tolik, že důrazně varuji před slepou důvěrou v mapy.cz. Přicházel jsem k vodopádu po žluté značce po návštěvě hradu Blansko a spolehl se na vyznačenou cestu ke korytu a k vodopádu ze směru od Mlýniště.

Mapy.cz – Pekelský vodopád

Jakási cestička skutečně ze silnice svahem odbočuje, ale po pár metrech se zcela ztrácí ve spadaném listí uprostřed svahu. Ke korytu jsem po něm doklouzal, zachytávaje se okolních stromů. To jsem ještě netušil, co mne ale čeká na druhém břehu… Tam totiž místo cesty ve srázu jen jakási kozí pěšinka, pod listím ukryté klouzavé bahno. Výhledy do koryta jsou sice úchvatné, je tu plno malých kaskád, ale nechtěl jsem se s nimi seznámit příliš zblízka. Nohy však stále podjížděly a vhodných stromů k zachycení je na téhle straně a stráni minimum. Úplně nejhorší úsek je přímo nad samotným vodopádem.

Údajná pěšina ve svahu nad vodopádem

Jak je snad trochu z fotografie vidět, není tu nic, co by se pěšině podobalo. Jen místa bez listí, na nichž je patrné, že někdo / něco už tady klouzalo. Stopu jsem tam zanechal i já, protože dál rovně to nešlo a držet se nebylo čeho. Dole u koryta je vyšlapaná cesta, protože mnohem jednodušší a bezpečnější je přijít ze směru od Krásného Března, nebo některou z pobočných pěšin kolem zahrádkářské kolonie, které ale v mapy.cz nejsou zaneseny…

Ale stojí ten zážitek za to. Vody je v potoce docela dost i v jarním suchu a 7 metrů vysoký čedičový přepad poskytuje nádherný pohled. Postál jsem tu hodně dlouho…

Cesta podél koryta z opačné strany je pohoda, větví se na řadu odboček a je z ní výhled na dalších pár malých kaskád. Dokonce je tu postavená hráz, přes kterou voda přepadává odhadem ze 2-3 metrů. A na okraji Krásného Března se potok rozdvojuje a na jeho jedné větvi je poměrně velká nádrž.

Český rozhlas v květnu 2020 ->

Více tipů na výlet naleznete na stránkách České středohoří

Series Navigation<< Hartmanův vodopádVodopády na Kamenném potoce >>
Tagy