weby pro nejsevernější čechy

Vodopád na Suché Bělé na východním okraji Hřenska

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

U silnice z Hřenska směrem ke Třem pramenům (a dál na Mezní Louku), po níž vede červená turistická značka na Pravčickou bránu, stéká z bloku pískovcových kvádrů umělý vodopád ze Suché Bělé.

Ač kolem především v sezóně proudí davy, je nejspíš natolik umělý a nezajímavý, že si ho nevšímá ani specializovaný web o vodopádech. Obec se o něm zmiňuje jen v souvislosti s tím, že se po něm jmenuje jedno z parkovišť.

Jediné dohledatelné info je na webu o mlýnech:

Mlýn stál na okraji Hřenska v údolí potoka Suchá Bělá. Okolí mlýna se v poslední době velmi změnilo, bylo částečně upraveno, v sousedsství objektu vzniklo velké parkoviště, koryto potoka bylo přeneseno výše do stráně. Nad místem, kde stál mlýn, nyní voda Suché Kamenice stéká umělým vodopádem k silnici. Místo, kde stál objekt je zarostlé vegetací.

Tok Suché Bělé byl přeložen z údolí od silnice výše, voda teče umělým korytem a spadá umělým vodopádem v sousedství bývalého mlýna ke svému původnímu toku, kde je zatrubněna.

Series Navigation<< Peřeje na řece Smědá mezi Raspenavou a HejnicemiMattoniho vodopád na Ottově prameni v Kyselce >>
Tagy