weby pro nejsevernější čechy

Vodopád pod Čertovým mlýnem u Nového Boru

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Jižně od Nového Boru se nachází lokalita nazývaná Čertův mlýn, u níž je prameniště, rybníček a umělý vodopád.

Proč Čertův mlýn, netuším. Není o něm zmínka ani na webu Zaniklých obcí a objektů, ani na Evidenci vodních mlýnů, kde se většinou dá najít úplně vše. Jsou tu sice nějaké ruiny, ale nedokázal jsem o jejich původu najít nikde žádné info.

===

Aktualizace 31. 5. 2021:

Na dotaz tvůrcům webu www.vodnimlyny.cz / www.facebook.com/vodnimlyny.cz se mi dostalo odpovědi (i když jde nakonec o objekt mimo jejich oblast zájmu) – „Dle kolegy z regionu Mirka Kolky se jedná o pozůstatky brusírny skla (kuličské dílny) Hermanna Keila (původně Chotovice č. p. 54).“

===

Nad strmou roklí je u zbytků stavby vybudována hráz, za níž je prameniště, tvořící rybníček. Autoři webu Estudánky uvádějí:

V hluboké rokli je kamennou hrází vytvořeno jezírko, z kterého cca 80 mm rourou vytéká plným profilem voda. Patrně je to zbytek z náhonu na mlýn, z kterého zbyly jen vytesané místnosti ve skále. Celé jezírko jsme obešli kolem dokola až na samý konec rokliny a nikde nejsou známky přítoku, jen momentálně suché dešťové příkopy. Řadu dní nepršelo, přesto při obou návštěvách se voda valí rourou neztenčenou silou. Patrně tedy musí být pramen ve dně jezírka. Celé místo působí stísněným dojmem a proto asi i ten název čertův mlýn.

A připojují pověst o vzniku místa ->

Web o vodopádech informuje, že „Rybníček má kromě přepadu uprostřed hráze ještě výpusť u pravého břehu. Z té je voda vedena potrubím na skálu kus pod rybníčkem, kde tvoří asi 4,5 metru vysoký a značně strmý vodopád.

Já měl v zimě smůlu. Jednak se místo nehledá úplně snadno (s vybitou navigací jsem na první pokus došel až do Chotovic), jednak ve sněhu a ledu byl patrný jen hlavní výtok výše zmíněnou rourou. A do rokle jsem se na výzkum neodvážil. Snad jindy, za příhodnějších podmínek.

Aktualizace 24. 5. 2021:

Opakovaná návštěva se vyplatila, bezesporu. Sníh a led zmizel. Rybníček sice takřka zmizel pod bohatou vegetací, ale vody plno a z přepadu se skutečně valí proud, padající do náhle odhalené rokle. Do ní není momentálně problém sestoupit, i když je plná kamení. Neumím odhadnout, zda jde o pozůstatky nějaké stavby, jsou dávno porostlé mechem a ohlazené – ale okolní stěny vykazují známky opracování i v místech, která momentálně nejsou rozumně přístupná, tudíž bych předpokládal, že tu něco kdysi stálo.

Jen proti výše zmíněnému webu o vodopádech malá změna – voda momentálně neproudí boční výpustí, ale přepadem uprostřed hráze. Jen lituji té PET lahve, která se válí přímo v místě dopadu, ale riskovat její odstranění kvůli lepším fotkám se mi opravdu nechtělo.

Series Navigation<< Vodopády DubinyMoravanský vodopád >>
Tagy