weby pro nejsevernější čechy

Moravanský vodopád

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Na nepříliš dlouhém toku Moravanského potoka, kolem něhož prochází mezi Moravany a Dolními Zálezly místní modré značení, je v jeho horní části toku označen Moravanský vodopád.

Což bych označil za mírně nepřesné… Jednak tu k vidění není jen jeden jediný vodopád, ale postupně jich je několik, včetně umělých přepadů na dolním regulovaném toku, druhak zrovna místo, označené tabulkou a směrovníky, je sice pohledově pěkné, ale zdaleka ne nejzajímavější.

Infotabule Lesů ČR praví: Vodní tok vytéká z rybníku Stebno v nadmořské výšce 400 m n. m., protéká obcí Moravany, lesnatým údolím mezi Dubickým kopcem a vrchem Skalky, rozezpívá se v Moravanských vodopádech a tiše vteče do řeky Labe v obci Dolní Zálezly, v nadmořské výšce pouhých 150 m n. m. Tok měří 2951 metrů a je celý ve správě Lesů České republiky, s.p., Oblast povodí Ohře v Teplicích.

Pár vodopádů jsem kolem kaňonu Labe už absolvoval, a takřka se nabízí tvrdit, že jejich situace je víc než podobná – v tomhle terénu stačí jakýkoli proud vody a jeho tok se stane zajímavý. Sklon směrem k Labi je tu totiž takový, že se nutně musí najít místo, kde voda překonává terénní stupně, převýšení. A pak stačí pár kamenů, skála, tvrdší podloží, a voda klokotá, vře a padá (tedy pokud je jí dost, loni jsem mnohde chodil suchou nohou).

Nejinak je tomu i tady. Hluboce zařízlá rokle, pěšina kolem ní po vrstevnici vysoko nad vodní hladinou. Vyplatí se sledovat prošlapané cestičky a nastražit uši, hukot vody většinou signalizuje, že poblíž bude nějaká pěšinka k zajímavému místu. A že jich tu je.

Web o vodopádech se věnuje několika místům (ovšem ztotožnit je přímo v terénu při zcela jiném stavu vody a korytu plném popadaných stromů není jednoduché):

1 – Nedaleko za vesnicí je soustava několika metrových vodopádů zakončená přibližně5 metrů vysokou kaskádou. To bych řekl, že je místo poblíž výše zmíněné cedule, směrem proti proudu k Moravanům.

2 – Zhruba po 100 metrech následuje hlavní Moravanský vodopád, který je vysoký 5 metrů. Pod vodopádem potok mění směr o 90°, následuje drobný stupínek, za kterým je vývařiště. Ano, tohle místo jsem našel, bohužel ale není tolik vody, aby byly obrázky efektní. Navíc je tu spousta dřeva.

3 – Po sedmi metrech následuje druhý vodopád, který někdy podtéká pseudojeskyni pod zaklíněným balvanem, jindy teče přes tento balvan, podle míry ucpání toku a množství vody. Za mne nejlepší místo – proud vody protéká skulinu pod balvan, z druhé strany v levé části roklinky padá dolů do malé tůňky.

4 – Dále po proudu je pod zděnou hrází ještě 1,5 metru vysoký vodopád s nepříliš výrazným sklonem. Hrází je ve spodní části toku nepočítaně, určitě jsem i tohle konkrétní místo vyfotil, ale nepoznám ho.

Potok je fotogenický i bez vodopádů, místy je rokle s vysokými stěnami a balvany v korytě takřka filmovou lokací. Bohužel ale také docela nebezpečnou. Je tu čerstvý pomník (rok 2019), připomínající tragédii, kdy se do rokle zřítila turistka a utrpěla smrtelný úraz – takže opatrně!

Series Navigation<< Vodopád pod Čertovým mlýnem u Nového BoruVodopád u Čertova mlýna nad Vaňovem >>
Tagy