weby pro nejsevernější čechy

Vodopád u Čertova mlýna nad Vaňovem

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Nad mnohem známějším Vaňovským vodopádem je na toku Podlešínského potoka mimo značené trasy malý vodopád, který dostal jméno podle nedaleko od něho ležícího ruiny, nazývané Čertův mlýn.

Nejsnáze (což je ovšem pojem velmi relativní) se k němu lze dostat ze žluté turistické značky mezi Podlešínem a křížením žluté se zelenou z rozcestí nad Vaňovem. K rokli potoka tu odbočuje jakž takž znatelná cesta, které vede k bývalému podlešínskému mlýnu, který byl již „k roku 1888 veden jako zřícenina“.  Moc se toho o něm neví, je veden na mapách od roku 1824. A já se přiznám, že nechápu, jak tady mohl fungovat. V potoce je vody pramálo, navíc jeho tok je od ruiny nejen vzdálený, ale navíc hodně hluboko. Jestli tu býval někde náhon, kde mohlo být umístěno vodní kolo – v terénu po ničem takovém pro laikovo oko ani stopy.

Jinými slovy:V místech, kde žlutě značená cesta vychází z lesa na louku, se vydáme starým úvozem dolů k potoku. Úvoz, kterým půjdeme, vede k 750 metrů (podle jiných zdrojů 250 metrů, mapy ukazují cca 200) vzdáleným rozvalinám tzv. Čertova mlýna.

I když vodopád leží na potoce nad mlýnem, vyplatí se dojít opravdu až k ruině a nesnažit se podle navigace zahnout k vodě dřív. Moc to totiž nejde, potok protéká roklinou, která sice v těchto místech ještě není příliš hluboká, ale svahy jsou poměrně strmé a nepřístupné. Od mlýna se dá k vodě dostat podstatně pohodlněji a pak jít podél koryta pár metrů zpět není problém.

Za popadanými kmeny je mezi skalami stupeň, po němž padá voda dolů. Údaje se rozchází, od 1,5 do 3 metrů (metr sebou nenosím). Můj oblíbený web o vodopádech považuje toto místo za předstupeň nedalekého již zmíněného Vaňovského vodopádu, k němuž se dá dostat s velkou dávkou odvahy dalším postupem v korytě potoka.

Series Navigation<< Moravanský vodopádVodopády Suché Kamenice >>
Tagy