weby pro nejsevernější čechy

Vodopády na Červeném potoce

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Nedaleko Josefova Dolu, na trase naučné stezky Gustava Leutelta, se v kamenitém svahu nachází soustava vodopádů na Červeném potoce.

Poněkud ve stínu daleko známějších blízkých vodopádů v Jedlovém dole, přehlušeny atraktivnějšími cíli (protržená přehrada na Desné, vodní nádrž Josefův Důl). Navíc stejné jméno nesou další (a větší) vodopády v Krkonoších (u Špindlerova Mlýna). Přehlíženy nezaslouženě. Mnoho turistů o nich nejspíš neví, nebo se spokojí jen a pouze s pohledem na nejspodnější stupeň přímo u silnice. To je ale žalostně málo. Na jednu stranu se nedivím. Poslední stupeň přímo u vozovky moc zajímavě nevypadá. Kopec s úzkým korytem a spoustou balvanů nepůsobí zrovna přívětivě, tak proč se nahoru vlastně vůbec sápat? Chybná úvaha – to nej je totiž skryto někde zhruba uprostřed kopce.

V blízkosti takřka třímetrového přepadu přes skalní blok navíc stojí zchátralá čtvercová budova  – zřejmě vodárenské zařízení, o kterém marně hledám nějakou zmínku. A nad posledním vodopádem v suti balvanů (měl by mít 2 metry) se nachází jakési „jezírko“.

Výstup to nebyl jednoduchý – ať už kvůli sněhu (naštěstí ho v lednu 2020 nebylo moc) nebo popadaným stromům. Kaskád a přepadů je ne přečetných kamenech spousty, vlastně se ani ndá určit, kolik těch „pádů“ tady je. Voda se mezi balvany proplétá, uhýbá, skrývá. Nezbude, než se sem vrátit někdy v létě, kdy snad bude tok o něco málo viditelnější.

Webu o vodopádech (link viz výše) stály za zmínku 3 místa:

Jedno je přímo u silnice. Jeho připojená fotka příliš neodpovídá tomu, co je dnes u asfaltky k vidění. Chybí bříza vpravo i mladý kmen (javor?) zleva přes vodu, tok na obrázku vypadá mnohem mohutněji. Foto na mapy.cz odpovídá mnohem víc. Ale dozajista jde o stejné místo – v levém horním rohu kámen vypadající takřka jak přitesaný kvádr a vlevo podél vody velký balvan.

Místo druhé je to nejatraktivnější v blízkosti zmíněné stavby. Dle webu o vodopádech se tok rozděluje a přes kameny padá je poloviční průtok, ale jak na fotu na mapy.cz tak mnou viděné je spíš o tom, že onen druhý proud přes kaskádu kamenů je minimální (pokud vůbec). Hlavní pozornost poutá samozřejmě onen třímetrový přepad, dolní metrový kaskádový stupeň pod skalním blokem trochu zaniká.

Třetí místo v suti na horním toku má mít podle webu o vodopádech 2 metry, ale v reálu tak moc nevypadá. Mapy.cz mají u tohoto místa obrázek úplně jiný, mně se podle tvaru balvanů podařilo ho vyfotit, aniž jsem tušil, že je to on.

Series Navigation<< Vodopády na Jedlové (Dolní, Pekelný, Jedlový)Rousínovský vodopád >>
Tagy