weby pro nejsevernější čechy

Panský vodopád

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Jen kousek od Vlčí Hory, v podstatě přímo na trase Köglerovy naučné stezky, je ukryt vodopád, o němž nejspíš ví málokdo.

Šel jsem tou trasou již mnohokrát, ale nikdy si nevšiml. Ani nevím o nikom, kdo by mne na jeho existenci upozornil. Většina procházejících v tu chvíli nejspíš kouká na opačnou stranu na Plačtivé kameny, než do srázného údolí potoka, který má hned dva názvy – někde Panský, většinou ale spíš Malý Vlčí potok.

Přístup ke korytu a k samotnému vodopádu opravdu není uživatelsky přívětivý. Lepší než se spouštět přímo z naučné stezky takřka kolmo dolů je využít cesty z neznačeného rozcestí, protisvah je o něco málo pozvolnější. K potůčku se tu nechá jakž takž doskákat a jít podle toku k hledanému místu. Voda tu stéká přes takřka dva metry vysoký geologický zlom v pískovci.

Můj oblíbený web o vodopádech upozorňuje, že o cca 100 metrů dál je bezejmenný přítok zleva, na kterém má být k vidění dokonce třístupňová kaskáda. Bohužel, ač v samotném potoce je vody dost, přítok byl v prosinci 2019 bez kapky, což pro mne znamená někdy opakovat návštěvu.

Vyschlé koryto bezejmenného přítoku Malého Vlčího potoka
Vyschlé koryto bezejmenného přítoku Malého Vlčího potoka

Series Navigation<< Hamerský vodopádŠenovské vodopády >>
Tagy