weby pro nejsevernější čechy

Kaskády na Průčelském potoce

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Z Brné (dnes část Ústí nad Labem) vedou blízko sebe zelená turistická značka a naučná stezka Pod Vysokým Ostrým, obě Průčelskou roklí podél Průčelského potoka (mapy.cz), který informační tabule NS nazývají Průčelkou. A právě na něm je celá řada kaskád a přepadů.

Web o vodopádech se jim nevěnuje, v sekci umělé jsou jen ty, které „na první pohled se zdají být přírodní“. Popsány jsou proto pouze výše položené Průčelský vodopád na bezejmenném přítoku a úchvatný Výří vodopád. Ale když už se k nim člověk vydá… Je lépe jít po naučné stezce – z ní je na vodu vidět v podstatě pořád a oněch hučících míst je tu nespočet. A je to jen malá předzvěst toho, co čeká dál po proudu za podívanou.

Series Navigation<< Průčelský vodopádVodopád na Francouzské cestě pod Smrkem >>
Tagy