weby pro nejsevernější čechy

Blanský vodopád

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Jedním z vodopádů ve svazích labského kaňonu nad částí města Ústí nad Labem Mojžíř je vodopád na Blanském potoce.

Úvod by mohl zůstat zcela stejný jako u předchozího místního vodopádu. Krajina stejná, jen o pár set metrů dál. Z Mojžíře kolem kostela sv. Šimona a Judy, ulicí Horní kolem hřbitova. Na parkovišti přechází zpevněný povrch v lesní cestu. Na první pohled opět překvapení. Mocná kamenná hráz brání – ničemu. Po vodě nikde ani stopy. Cesta vede roklí podél koryta. Po chvíli další bezpečnostní vodní prvek, z kamene vyzděná komorová nádrž. Nad ní pozor  – není to na první pohled zřejmé, je potřeba přejít na druhý břeh, po tom pravém cesta po několika metrech končí. Dalších pár korků a končí celá rokle. Úžlabina je přehrazena mohutnou znělcovou skálou (web o vodopádech udává výšku 8 metrů). Bohužel je pravdivá informace, že potok má velmi malý průtok – skála je pouze vlhká a jen s vypětím všech sil se dá najít sem tam malý čůrek mezi puklinami v kameni. Závidím autorům fotek na výše zmíněném webu. Když tu voda proudí (nebo zmrzne), musí to být úžasný zážitek.

Petra Kudělová, Jiří Šedivý, Václav Hrdonka: Vodopády na Ústecku

Znělcové těleso vodopádu je složeno z ohlazených kamenných kvádrů posazených na sebe tak, že připomínají vysokohorské štíty. Impozantní výška 8 metrů i rozložitost celého skalního útvaru je ochuzena slabou vodnatostí potoka. Po obrovském skalním masivu se sklonem přibližně 80° tak stéká jen slabý pramínek, který se navíc ztrácí v bujném mechu, porůstajícím skálu.

Series Navigation<< Vodopády na Kamenném potoceMojžířské vodopády >>
Tagy