weby pro nejsevernější čechy

Kvítkovský vodopád

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Stranou zájmu blízko přírodní památky Peklo, na potoku, který je přítokem Robečského, se nedaleko silnice z České Lípy do Kvítkova a Kozlů nachází u pískovcových skal Kvítkovský vodopád.

Je mimo značené trasy, byť v atraktivní krajině. Na mapách.cz jsou vyznačeny okolní pěšiny, ale moc jim nevěřte. Asi nejjednodušší je sejít k vodopádu od silnice, přes zemědělsky udržovanou louku s vyjetými stopami po technice. Do lesa je cesta jasná, podél vody už je to podstatně horší. Tedy, podél vody – očekával jsem v době, kdy hladiny některých toků hrozily povodňovou aktivitou a kdy se o suchu mluvit nedá, že tu něco poteče. Jenže koryto je zablácená strouha, překrytá spadaným listím, popadanými stromy a ulámanými větvemi. Na mapách je cesta zakreslena na opačném břehu, já postupoval pěšinou prošlapanou na druhé straně. A to ještě ke všemu zespodu, od skal. Z modré turistické značky je totiž možno pod kamennými Pekelskými schody odbočit pod dlouhou pískovcovou stěnou podél potoka. Částečně je cesta prošlapaná a dobře znatelná, místy se ale ztrácí – i tady popadané kmeny a bujná vegetace. S navigací v ruce se mi podařilo místo určit zcela bezpečně, oficiální fotky odpovídají. Jen ta voda chybí – po kamenech tu sklouzává tenký čůrek.

Odborně:

Přibližně půl kilometru severně od obce Kvítkov teče potok, který se zařezává do pískovcového podloží a vytváří malebnou skalnatou rokli se skalními schody pro turisty. Přibližně na kótě 310 m n.m., zhruba 100 metrů pod silnicí do České Lípy, je na pískovcovém podloží soustava několika menších skoků o celkové výšce 3 metry. Horní stupeň má výšku jeden meter, spodní pak 1,5. Za pozornost stojí několik metrů dlouhý erozní žleb, který vznikl mezi oběma stupni.

  • Výška: celkově 3, stupně 1 a 1.5 metru
  • Průtok: 10 l/s
  • Mohutnost: 30 (10 a 15) m*l/s
  • Geologický podklad: křídový pískovec

Series Navigation<< Vodopády Suché KameniceHorní vodopád Černé Nisy (Liberec – Kateřinky) >>
Tagy