weby pro nejsevernější čechy

Vodopády Suché Kamenice

Článek je součástí seriálu Vodopády, peřeje, kaskády

Ve spodní části toku Suché Kamenice, před soutokem s Labem, vytváří na suťovém poli při dostatku vody říčka několik kaskád.

Když je z čeho, jsou k vidění drobné kaskády a přepady celou cestu podél Suché Kamenice, dokonce je tu k vidění cosi jako jez. Ovšem oficiálně je za vodopádový považován krátký úsek před vyústěním do Labe, kdy terén nabere na strmosti a vody překonává řadu nakupených balvanů.

Dostat se k nim blíž je ale v podstatě nemožné. Pěšina, po níž červená značka klesá do údolí, vede vysoko nad korytem a sráz k vodě je o zlomení vazu. O moc lepší to není ani z druhé strany, kde od zelené značky uhýbá pěšina ke zbytkům mlýna a celnice. Nemluvě o tom, že se pohybujeme na území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe, což znamená, že pohyb mimo značené trasy je zakázán…

Těsně před silnicí na pravé straně (pod pěšinou s červenou turistickou značkou) vytéká ze svahu zrzavě zbarvená voda – web o vodopádech říká, že „jde o odpadní železitou vodu z geologického vrtu a je zřejmě jen otázkou času, kdy přítok zanikne„. Nicméně ono „zanikání“ trvá už řádku let a teče pořád.

Odborně o vodopádech na Suché Kamenici:

  • Výška: 2 metry
  • Průtok: 160 l/s
  • Mohutnost: 320 m*l/s
  • Nadmořská výška: 140 m n. m.
  • Geologický podklad: křídový pískovec

Series Navigation<< Vodopád u Čertova mlýna nad VaňovemKvítkovský vodopád >>
Tagy