weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska stavby Masarykova mostu v Mostní ulici v Kralupech nad Vltavou

U vjezdu na most T. G. Masaryka na jeho jižní straně je několik artefaktů, věnovaných tomuto silničnímu mostu, který je kulturní památkou. Na levém břehu mostu je umístěna pamětní deska stavby mostu, doplněná městským znakem.

Krátká zmínka u popisu mostu v Památkovém katalogu uvádí, že autorem protějšího reliéfu TGM i znaku města je akademický sochař Josef Novák.

Nápis na desce:

TENTO MOST BYL VYSTAVĚN ZA PODPORY
A SOUČINNOSTI STÁTU, ZEMĚ A VELVARSKÉHO
OKRESU A PŘIČINĚNÍM POSLANCE FRANT.
BIŇOVCE NÁKLADEM MĚSTA KRALUP NAD
VLTAVOU V LETECH 1926 – 1928, KDY BYL
PŘEDSEDOU OKRESNÍ SPRÁVNÍ KOMISE VE
VELVARECH JINDŘICH KRČNA A STAROSTOU
MĚSTA KARLUP NAD VLTAVOU JOSEF VANÍČEK
MOST PROJEKTOVALI: ING. DR. TECHN.
JAROLÍM FARSKÝ, ZEMSKÝ STAVEBNÍ RADA
V PRAZE A ARCHITEKT ING. JIŘÍ KROHA,
PROFESOR ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY
TECHNICKÉ V BRNĚ. STAVBU PROVEDLA
FIRMA „ÚŘEDNĚ AUTORISOVANÍ STAVEBNÍ
INŽENÝŘI KAPSA A MÜLLER V PRAZE“

Series Navigation<< Socha sv. Valentina na Klášterním mostě v ZákupechSocha sv. Apolonie na kamenném mostě v Zákupech >>
Tagy